Su cini; Türk ve Tatar mitolojisinde de “Su Cini” olarak geçer. Aynı zamanda “Arank” ya da “Anank” da denir. Çoğul olarak da anılabilirler; Ananklar şeklinde. Sayılarının çokluğunu belli eder. Aranklar su içinde olduğu kadar su dışında da yaşarlar. Suların akışına hükmettikleri söylenen Aranklar sayesinde suların hızlı veya yavaş aktığı biliniyor. İyi varlıklar olarak tanınan Aranklar çok nadir kötü davranırlar. İnsanları koruduklarına inanılan Su Cinleri “Eren” sözcüğü ile bağlantılıdır. Etimoloji olarak Ar, Er ve An köklerinden türemişlerdir. Aramak ve ermek fiilleriyle bağlantılıdır. Anank biçimi ise An köküyle ilgili olup zihin gücünü ifâde etmektedir.

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı