Taşkışla veya Mecidiye Kışlası, Kırım Savaşı (1853-56) sırasında Fransız askerlerinin tedavisi için hastane olarak kullanılmıştır. Kırım savaşı sonrası boşaltılan yapı 1860 sonrasında Dolmabahçe Sarayı muhafızları için kışla olarak kullanılmıştır.

taş kışla 2

1894 depreminin ardından Mimar Raimondo D’Aronco tarafından onarılmıştır. 31 Mart Olayları (13 Nisan 1909) sırasında Taşkışla içerisinde kalan avcı birlikleri ile Hareket Ordusu askerleri çatışmıştır. Balkan Savaşları sırasında yine hastane olarak hizmet veren yapı Cumhuriyet’in ilanından sonra Taşkışla Maarif Vekaleti‘ne devredilmiştir. 1943-1950 arasında yeniden onarılan yapı İTÜ Mimarlık-İnşaat Fakültesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.  1983’de Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından birinci sınıf tarihi yapı olarak koruma altına alınan yapı 1988’de özel bir firmaya otel olarak kullanması için 49 yıllığına kiralanmışsa da karar 1989’da İdare Mahkemesi tarafından bozulmuştur.

taş kışla 3

1999’da 1999’da yeniden onarım gören yapı günümüzde İTÜ Mimarlık Fakültesi olarak kullanılmaktadır.

Editör: Bumin Kağan Muti