Özellikle güzellik ve kozmetik alanında kullanılan hiyalüronik asit şimdi de çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tüp bebek tedavilerine eklendi. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji Laboratuvarları Direktörü Doç. Dr. Sinan Özkavukcu, "EmbryoGlue adı verilen uygulamayla içeriğinde hiyalüronik asit bulunan transfer sıvısı, çiftlerden elde edilen embriyoların transfer aşamasında kullanılarak gebelik şansını artıyor. Dokulara esneklik ve dirilik kazandırma özelliği olan hiyalüronik asit uygulama sayesinde embriyonun rahim duvarına tutunmasına yardımcı olacak şekilde yakınlaştırıcı ve yapıştırıcı bir etkisi bulunuyor. Son dönemde yayınlanan ve 6704 anne adayını kapsayan bir derlemede, hem üçüncü gün hem de beşinci gün embriyo transferlerinde hiyalüronik asitten zengin sıvıların kullanımının canlı doğum oranlarında anlamlı bir artış sağladığı gösterilmiştir. Dünyanın önde gelen tüp bebek merkezlerinde kullanılan ve başarı şansını artıran bu uygulama artık Türkiye'de de çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tedavilerinde yer alarak anne-baba olmalarına yardımcı olmaktadır" dedi.

Travmalar sosyal fobi sebebi! Travmalar sosyal fobi sebebi!

Doç. Dr. Sinan Özkavukcu, "EmbryoGlue içeriğinde hiyalüronik asit bulunan özel bir transfer sıvısıdır. Seçilen embriyo rahme transfer edilirken bu sıvı eşliğinde aktarılır. Bu sıvının kullanılmasıyla embriyonun rahim duvarına tutunma ihtimalinin ve gebelik oranlarının arttığı bilinmektedir. Hiyalüronik asit vücudumuzda doğal olarak üretilen bir moleküldür ve dokularımızda yoğun bir şekilde bulunur. Dokularımıza esneklik, dirilik kazandıran, dokuları bir arada tutan yapışkan özellikte bir maddedir. Özellikle cilt sağlığı ve güzelliği için kozmetik amaçla sıklıkla uygulanmaktadır. Tüp bebek tedavilerinde ise transfer sonrasında embriyonun rahim duvarına tutunmasına yardımcı olacak şekilde yakınlaştırıcı ve yapıştırıcı bir etkide bulunur. Güncel çalışmalar hiyalüronik asit içeriğinden zengin transfer sıvılarının kullanımıyla gebelik oranlarının anlamlı bir şekilde arttığını bildirmektedir. Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyolojisi Derneği (ESHRE) tarafından tavsiye edilmesiyle aynı anda Türkiye'de de çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tüp bebek tedavilerinde uygulanmaya başlamıştır" diye konuştu.

Doç. Dr. Özkavukcu, "Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyolar her ne kadar doğru zamanlama ve gebeliğe hazır bir rahme transfer ediliyor olsa da pozitif sonuca ulaşmak her çift için mümkün olmamaktadır. Gebelikle sonuçlanmayan tedavilerde bulmacanın eksik parçasını belirlemek her zaman kolay değildir. Gebeliğin oluşmasında olmazsa olmaz en önemli koşul transfer edilen embriyonun rahim iç duvarını döşeyen tabakaya temas etmesidir. Embriyoya ait hücreler anne adayının hücreleriyle ilk kez bu şekilde karşılaşmış olur ve tutunmak için harekete geçer. Bazı yapışkan özellikteki doğal maddelerin transfer sıvılarına katılmasıyla embriyonun rahim iç duvarı hücreleriyle temas süresi artar. Yapılan bazı çalışmalar ve uygulamalar bu aşamada tutunmaya yardımcı olacak maddelerden birinin hiyalüronik asit olduğunu göstermiştir. Hiyalüronik asit kadın üreme sisteminde yoğun bir şekilde bulunan, vücutta hücreler arası yapışmalarda görev aldığı bilinen doğal bir moleküldür ve embriyonun tutunma aşamasında rahim bölgesindeki miktarında artış olur. Son dönemde yayınlanan ve 6704 anne adayını kapsayan bir derlemede, hem üçüncü gün (yarıklanma dönemi), hem de beşinci gün (blastokist) embriyo transferlerinde hiyalüronik asitten zengin sıvıların kullanımının canlı doğum oranlarında anlamlı bir artış sağladığı gösterilmiştir. Transferden hemen sonra embriyonun rahimden atılmasını ve uzaklaşmasını engelleyerek gebelik oluşumunu artırdığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

"Düşük kalitede embriyosu bulunan hasta gruplarında gebelik oranını iki kata kadar artırabilmektedir" diyen Doç. Dr. Özkavukcu, "Dolayısıyla ileri anne yaşı ve tekrarlayan gebelik kayıplarında tüp bebek başarısını destekleyici etkisi vardır. EmbryoGlue kullanımına transfer gününden en az bir gün önce karar verilmesi ve laboratuvardaki hazırlığın buna göre yapılması gerekir. Seçilen embriyoların vücut sıcaklığına getirilmiş EmbryoGlue'ya, transferden kısa süre önce aktarılarak bir süre birlikte inkübe edilmesi önerilmektedir. Transfer sıvısı ve içindeki embriyo, transfer anında katatere birlikte yüklenir ve sıvının yüksek yoğunluğu embriyonun rahim iç duvarıyla daha fazla temas etmesini sağlayarak tutunma ihtimalini güçlendirir" dedi.

Editör: Habererk Com