Erşat Salihi’den kritik açıklama "Kerkük’ü bir dönem Araplaştırmaya bir dönem Kürtleştirmeye çalıştılar”

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Ahmet Sağlam’ın hazırlayıp sunduğu “Irak Türkmenleri Özel Araştırma Dosyası”na misafir oldu ve Irak Türkmenleri başta olmak üzere PKK terör örgütü gibi birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Irak’ta siyasi dengeler, mezheple ilgili projelerin üzerine kurulmuştur

Irak’ta siyasal dengelerin mezheple ilgili projelerin üzerine kurulduğunu ifade eden Salihi, Irak içerisinde 200’e yakın siyasi parti olduğunu ama bunlardan sadece 20’ye yakınının ülke parlamentosunda olduğunu, bunların da kendi içerisinde gruplar hâlinde parçalandığını söyledi.

Türkmenler, Irak siyasetinde yer almakta zorlandı

Komşu ülkelerin ve uzaktan gelen gizli servislerin Irak Türkmenlerinin Irak siyasetinden uzak tutmaya çalıştıklarını söyleyen Salihi, Irak Türkmenlerinin kendi çabalarıyla Irak içerisindeki siyasette yer aldıklarını ve şu an Türkmenlerin baktığı bir Bakanlığın olduğunu ifade etti. Bunun yeterli olmadığını da söyleyen Salihi, Irak içerisinde Irak Türkmenlerinin hak ettikleri siyasi temsil hakkını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

PKK’nın ve DEAŞ’ın Irak topraklarında barındırılması, Irak’ın toprak bütünlüğünü ve ülke istikrarını tehdit ediyor

Irak’taki siyasi durumunun problemli olduğunu ve Irak’ın toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğunu ifade eden Salihi, terör örgütü PKK’nın ve DEAŞ’ın Irak topraklarında barındırılmasının Irak’ın toprak bütünlüğünü ve ülke istikrarını derinden tehdit ettiğini vurguladı. Salihi, bütün bu kargaşanın içerisinde Irak’taki siyasi partilerin kendi aralarındaki çekişmelerin ve ülke içerisindeki Sünni-Şii çatışmasının, Irak’taki istikrarsızlığı çok fazla tetiklediğini belirtti. Ayrıca Salihi, eğer siyasi partiler bu çekişmelerden uzak durmaz ve ülkedeki Sünni-Şii çatışması daha fazla derinleştirilirse ülkenin iç savaşa sürükleneceğini söyledi.

PKK terör örgütü, Irak topraklarında barındırılarak Irak anayasası ihlal ediliyor

Irak anayasasında komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin barındırılmasının yasak olduğunu ifade eden Salihi, “Maalesef şu an terör örgütü PKK’nın Irak topraklarında barındırıldığından dolayı Irak anayasası ihlal edilmektedir. Irak hükûmeti, PKK’nın ülke topraklarından çıkarılması hususunda ciddi bir yaklaşımının olmasına rağmen, siyasi partilerin etkisi altından kaldığından dolayı ve gizli servisler üzerinden Avrupa ülkelerinin baskıları sebebiyle yeteri kadar ilgi gösterip PKK terör örgütünü Irak’ın içerisinden çıkaramamaktadır” dedi.

Kerkük’ü bir dönem Araplaştırmaya bir dönem ise Kürtleştirmeye çalıştılar

Kerkün’ün bir Türk şehri olduğunu ifade eden Salihi, Kerkük’te bir dönem Baas rejiminin Araplaştırma politikasını uyguladığını, 2003’ten sonrasında da Kürtleştirme politikası uygulandığını ifade etti. Kerkük’ün bu demografik yapısını değiştirme çabalarının Kerkük’ün varlığını tehdit ettiğine değinen Salihi, “Ne yaparsalar yapsınlar, Kerkük bir Türkmen şehridir” dedi.

Kerkük petrollerinin merkezî hükûmetin denetiminde olması gerekmektedir

Salihi, Kerkük petrollerinin merkezî hükümetin denetiminde olması gerektiğini ama bunun maalesef Kuzey Irak tarafından yönetildiğine değinirken bu kaynağın yeteri kadar verimli olarak kullanılmadığını ifade etti. Kerkük’ün özerk bir bölge olması icap ettiğini, bu şekilde kaynağın daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.

Milletlerin kendi projelerini kendi elleri ile çizmesi lazım

Milletlerin kendi projelerini kendi elleri ile çizmesi gerektiğini ifade eden Salihi, “Yoksa birileri gelir, Kürdistan diye bir proje çizer; bir başkası gelir, Arabistan diye bir proje çizer” dedi. Onun içindir Misakımillî’nin haricinde kalan yerlerin Türkmenlerin elinde olması gerektiğini ifade etti. Irak Türkmenlerinin ve Suriye Türkmenlerinin seksen sene babasız kaldığını ifade eden Salihi, buna rağmen bölge Türkmenlerinin lisan ve kültürlerini muhafaza ettiğini vurgularken seksen sene sonra gözlerini açtıklarında, bölgede farklı haritaların çizildiğini, onun için de artık bir farkındalığın oluşması gerektiğini ifade etti.

Bölgedeki Türkmen varlığını Türkmeneli kuşağına sahip çıkarak koruyabiliriz

Erşat Salihi, “Orta Doğu’daki Türkmen varlığına Bayır-Bucak’taki dağlardan başlayarak Kerkük ve Türkmeneli bölgesini de içine alan bir Türkmeneli haritası oluşturulmaktadır” dedi. Bu haritaya sahip çıkmak gerektiğini ve bunun uzun dönem bir proje olmasının gerekliliğini ifade eden Salihi, Türkmen varlığının bu proje sayesinde devam edebileceğini vurguladı.

Türkiye’nin destekleri bizi daha güçlü yapıyor

Türkiye’nin Türkmenlerin yanında olmasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Salihi, Türkiye’nin Türkmen halkına her zaman yardımcı olduğunu ve Türkiye’nin ikrarı ve muhalefetiyle partiler üstü bir anlayışla Türkmen halkının yanında olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerine seslenen Salihi, Türk halklarından memnun olduklarını ama Türk Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanlarına Türkmenleri unutmasınlar diye selam gönderdiklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 19:35
YORUM EKLE