Türk devletlerinin arasında en az bilinenlerden Başkurdistan… Nerededir? Nasıl yaşarlar? Hangi dini inanışı benimserler. İşte Türk dünyasının Ural dağlarının eteklerine yerleşen nesli hakkında bilinmeyenler…

Pek çok insanın ismini belki de ilk kez duyduğu Başkurdistan, Rusya’nın en kalabalık Türk nüfusunun olduğu bölge olarak öne çıkıyor.

Başkurdistan Cumhuriyeti, ismi nedeniyle bazı çağrışımlar yapsa da durum hiç de göründüğü gibi değil. 

Ural dağları eteklerinde yer alan ve Rusya Federasyonu içerisinde özerk bir cumhuriyet olan bölgede Başkurt Türkleri yaşıyor. Yaklaşık145 milyonluk nüfusun yüzde 70’i Ural’ın batısında hayatını sürdürüyor. Başkurdistan bu nedenle yaklaşık 405 milyon nüfusuyla Rusya’nın en kalabalık cumhuriyetlerinden birisi konumunda. 

Bölge nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Başkurt halkı, içerisinde çok sayıda etnik ırk bulunsa da genellikle Türk kökenli olarak kabul ediliyor. Başkurdistan Cumhuriyeti’nde nüfusun yüzde 50’den fazlasını Başkurtlar ve Tatar Türkleri oluşturuyor. Bunları yüzde 36’lık oranda Ruslar takip ediyor. 

Başkurt ve Tatar kökenli nüfusun çoğunluğu Müslümanlığı benimsemişken, Çuvaş Türkleri Hristiyanlığı benimsemiş. Başkurdistan’ın dini inançları da oldukça çeşitli. Ancak İslam, özellikle suni İslam bölgede en yaygın inanış. Bunun dışında Ruslar ve Ukraynalılar, Ortodoks nüfusu oluştururken geri kalan dini dağılım, Yahudi, bağımsız Hristiyan, Tengricilik, ateistlik ve yerel bir inanç olan Mari şekillenmiş.

Editör: Yadigar Hanım