M.Ö. 220 yılında inşa edilen Çin Seddi bir dünya harikası olarak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Çin Seddi’nin neden inşa edildiği asırlardır merak edilen bir konudur. Bazılarına göre Çinliler Çin Seddi’ni Türkler’den korktukları için inşa etmiştir.

Çin Seddi’nin inşa edilmesindeki sebepler pek çoktur. Seyler.eksisozluk’ün derlediğine göre bu sebepler şunlardır:

1-En önemli sebep Moğol ve Türk kavimlerinin akınlarından korunmak.

ÇİNLİLER KAVİMLERİNİN DIŞARIYA ÇIKMASINI İSTEMİYORLARDI

2-O dönemlerde de çok kalabalık nüfusa ve yerleşik bir düzene sahip olan Çin'in, yönetim altına aldığı tebaasını dışarıya kaçırmak istememesi. Yani Çinli yöneticiler, o dönemde yönettikleri insanların kendi bulundukları coğrafi alan dışına çıkmalarını izin vermiyorlardı ve ekip-biçme işlemlerinin belli sınırlar içinde kalmasını istiyorlardı.

ÇİN’İN SAVAŞ POLİTİKASI PASİFTİR

3-Çinliler o dönemde biraz daha kendi içlerine dönüktü ve savaş gibi büyük toplumsal olayları diplomasi ile çözmek istiyorlardı. Bu yüzden Çin, tarih boyunca saldırıya değil, savunmaya ağırlık vermiştir.

4-Tarımsal üretime geçmeyen toplumlar, yerleşik toplumları işgal edecek nüfus yoğunluğuna ulaşamazlar. Nüfus yoğunluğu çok düşük olan göçebeler, yerleşmek veya toprak almak için değil, yağma amaçlı savaşmaktadırlar. Çin seddi de yağma amaçlı saldırıları büyük bir başarıyla engellemiştir, elbette defalarca delinmiştir ve aşılmıştır ancak, yağmacıların bir bölgeyi on yirmi yılda bir yağmalaması tolere edilebilirken, sürekli yağmalanan bölgeler de insan yerleşimi ortadan kalkar.

Çin seddi işte göçebelerin sürekli yağması sonucu tarımsal yerleşimlerin tamamen ortadan kalkmasına karşı yapılmış ve bu anlamda çok başarılı olmuştur.

Editör: Habererk Haber Merkezi