Ata Parti’den “kadın soyadı” tepkisi! Ata Parti’den “kadın soyadı” tepkisi!

   Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96’ncı maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

    Ülkemiz yurttaşları, hükümetin uyguladığı bilinçli ve yanlış ekonomi yönetimi yüzünden büyük bir yaşam mücadelesi vermektedir. Vatandaşlarımız hızla yoksullaşmakta, çalışanlar dâhil gelir durumları gün gittikçe eriyerek yok olmaktadır. Hükümet tarafından vatandaşlarımıza getirilen vergi yükü ise katlanılamaz bir adaletsizliğe sebep olmaktadır. Her yıl, yılbaşında yeniden değerleme oranları kıstas alınarak yürürlüğe konulan vergi ve harçlar ise adaletsizliğin boyutlarını daha da artırmaktadır. Zira açıklanan resmi enflasyon rakamlarının bile çok üstünde vergi ve harç oranları belirlenmektedir. Bu vesileyle, konunun muhatabı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in cevaplaması için14.06.2023 tarihinde aşağıdaki sorularımı yazılı olarak sormuştum:
 
1- Motorlu araç muayene ücretlerine bu yılbaşında, resmi enflasyon rakamlarının çok üstünde olacak şekilde, yaklaşık yüzde 130 oranında zam niçin yapılmıştır?
2- Geçen yıl normal bir binek araç muayenesi 507 TL. iken bugün yaklaşık 1.130 Türk lirasına çıkarılmış olmasının gerekçesi nedir?
3- Daha önceleri devlet tarafından yapılmakta iken Türk ve yabancılardan oluşan bir firmaya özelleştirilmek suretiyle verilmesi sırasında, rekabet unsurları ve devletin çıkarları korunmuş mudur?
4- Türkiye'de yaklaşık 27 milyon motorlu araç var ve bu araçların mutlaka muayene edilmesi gerekiyor. Tek bir firmaya bu yetkinin verilmesi ile bir tekelleşme meydana geldiği, bilinmektedir. Söz konusu durum hakkında rekabet unsurlarının da devreye sokulacağı yeni bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?
5- Özelleştirmeden kasıt: devletin daha fazla gelir elde etmesi ve atıl durumda olan kurumların halkımıza daha iyi ve ucuza hizmet vermesi iken, öncesinde de zaten gelir getiren ve iyi işleyen söz konusu araç muayene hizmetlerinin tekelleşmesinin önünün açılmasında nasıl bir kamu yararı vardır?
6- Vatandaşları bezdiren bir randevu sisteminin ardından yaklaşık 10 dakika süren ve sadece kontrolden ibaret olan bir işlem için alınan bu fahiş ücret makul ve hakkaniyetli midir?
7- Araç muayenesi adı altında, vatandaşlarımızın tanımladığı şekliyle: “soyulmalarına” dur diyecek bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 7/1277 Esas Sayılı soru önergeme gönderilen yazılı cevap: “Soru önergesinde bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır” şeklinde olmuştur.
Akabinde aynı sorularımı cevaplaması için 08.08.2023 tarihinde bu defa da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sorduğumda; “Araç muayene ücretlerine ilişkin tüm iş ve işlemler; 2918 Sayılı Karayolları Tarik Kanunu’nun 35’inci maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup Bakanlığımızca uygulanmaktadır” şeklinde bir cevap verilmiştir.
 
Bu bağlamda:
 
1. Kadim bir devlet anlayışına/sistemine sahip Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza kanunlar çerçevesinde hizmet vermesi birincil görevi olduğu malumunuzdur. Ayrıca söz konusu görevlerini ifa ederken tüm iş ve işlemleri liyakatli kamu yöneticileri ve personel ile yapması gerekmektedir.
Bu haliyle lakayt ve sorumlu olduğu kurum hakkında bilgi sahibi olmayan, yanlış bilgi veren, vatandaşların ve onları temsil eden milletvekillerinin sorularına bile doğru ve doyurucu cevaplar vermeyen başta kamu kurumlarının başındaki yöneticiler hakkında herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz?
2. Söz konusu bu yöneticiler hakkında sorumlu oldukları kurumların ne gibi görevlerinin olduğu, bu görevlerini ifa ederken seçilmiş milletvekillerine nasıl cevaplar vermesi gerektiği konusunda bir eğitim vermeyi düşünüyor musunuz?

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ
Muğla Milletvekili
Saadet Partisi Grup Başkanı

Editör: Habererk Com