Ülkelerinde 2011'de çıkan iç savaşın ardından Türkiye'ye çeşitli yollarla gelen Suriyeliler, yanlış sığınmacı politikasına karşı çıkan siyasilerin tutuklanması talebiyle 12/17 Eylül arası iş bırakma eylemi çağrısı yayınladı. 

Çağrıyı duyanlar "11 yılı aşkın sürenin ardından ülkemizde bulunan Suriyelilere tanınan geçici koruma statüsünün geçiciliğinin fiilen sona erdiğinin açık bir göstergesi" yorumunu yaptı. 

Ülkemize sığınan Suriyeli sayısı; geçici koruma altındaki Suriyelilere ek olarak oturma izni ile yaklaşık 108 bin kişi. Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı Ağustos 2022 itibariyle 120 bin 133'ü reşit olmak üzere 211 bin 908'u geçti. 

Sığınmacı sayısının kitlesel olarak artışı, hukuki koruma bağlamında bir kargaşayı beraberinde getirirken, suriyelilerin yarattıkları demografik tehlike ve Türkiye’nin ulus devlet yapısına karşı oluşan tehdit konu üzerine çalışmalar yapanlar tarafından sıkla ifade ediliyor.

Sığınmacıların hemen her gün çıkardığı sorunlara rağmen, ülkemize Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yaşanan göç akını da sürüyor.

Editör: Yadigar Hanım