Yakın zamanda başlayacak olan ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminde ücretli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adayları için Milli Eğitim Bakanlığı başvuru koşullarını açıkladı. Her ilde farklı başvuru seçenekleri olduğu için, bulunduğunuz ilin ilçe milli eğitim müdürlüğü ile irtibata geçmek gerekir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınmaya başlanıyor. Her il ve ilçede başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu sebepten dolayı başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması ya da MEB'in resmi internet sitesindeki duyurularının takip edilmesi bu kapsamda önem teşkil ediyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulununuz.

2.E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Müdürlüğümüz Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurunuz.

3.Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

5.Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Askerlikten muaf olmak,

Askerliğini yapmış olmak,

Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

6.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7.Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

8.2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

10.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır. (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın bire bir tutması gerekmektedir.)

(Kaynak: Mynet)

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı