Ümit Özdağ, Yeniçağ’da kaleme aldığı, “İstanbul Türkiye’nin en büyük Kürt şehri midir” başlıklı yazısı:

Feridun Yıldız, haberiniz.com’un editörüdür. Yüksek lisans çalışmasını Milliyetçi Hareket Partisi tarihi ve ideolojisi konusunda yapmıştır. Genel geçerlilik kazanmış ancak doğruluğu nedense hiç sorgulanmamış meseleleri sorgulamayı bir alışkanlık hakline getirmiştir. Feridun Yıldız’ın bu sorgulamaları sonucunda aslında doğru zannedilen birçok genel geçerli ifadenin ne kadar yanlış olduğu, uydurma olduğu ortaya çıkmaktadır. Feridun Yıldız, haberiniz.com köşesinde son yazısında Başbakanlardan Profesör’lere kadar hemen okumuş herkesin doğru diye tekrarlamaktan sakınmadığı tespiti sorgulamış ve bu sözde tespitin ne kadar uydurma olduğunu ortaya koymuştur. Bu tespit, İstanbul’un en büyük Kürt kenti olduğu tespitidir. Feridun Yıldız rakamlarla bu söylemin yanlışlığını ortaya koymuştur. Ama sadece rakamlarla ortaya koymayıp aslında bu söylemlerle milletin nasıl bölünmeye çalışıldığını da göstermiştir. Şimdi Feridun Yıldız’ı dinleyelim:
“Yazıya başlamadan evvel belirteyim; benim Kürtçülük, etnik bölücülük yapmayan Kürt kardeşimle hiçbir meselem olmaz. Bu yazımdaki kastım da onlara değildir. Ancak yıllardır sürdürülen bir şehir efsanesi var; bazılarına göre İstanbul Türkiye’nin, bazılarına göre ise dünyanın en büyük Kürt şehri...”

“Varsın desinler, ne olur sanki?..” diyenler mutlaka çıkacaktır. Ancak “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda omuz omuza savaştık, beraber şehitler verdik”  efsanesi gibi kamuoyunu İstanbul’un en büyük Kürt şehri olduğu şeklinde ikna etmenin de aynı maksada hizmet ettiği kanaatindeyim. Biz “Bu Ülkeyi Kürtçüler’le Birlikte Kurtarmadık” başlıklı yazımda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında omuz omuza savaşıp beraber şehitler vermediğimizi resmî rakamlara dayalı sayısal sonuçlarla ispat etmiştim. Şimdi de Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamları ile İstanbul’un en büyük Kürt şehri olmadığını gözler önüne sereceğim.
 Şimdi Kürtçü, bölücü ve sosyalist bloğun oluşturduğu “Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku”nun 12 Haziran 2011 Seçimlerinde en yüksek oyları aldıkları illeri ve oy oranlarını sıralayalım:

 Kars % 19,29   Iğdır % 31,49  Ağrı % 43,24  Muş % 44,34  Bingöl % 23,99  Tunceli % 22,96  Bitlis % 40,33 Batman % 51,84  Diyarbakır % 62,08  Van % 49,64  Hakkâri % 79,87 Şırnak % 72,87 Siirt % 42,79 Mardin % 61,11 Şanlıurfa % 26,32
Şimdi de bu oranları bu illerin TÜİK rakamlarına göre belirlenmiş olan İstanbul’daki nüfuslarına uygulayalım:

Kars                248.274        19,29%        47.892
Iğdır               77.038          31,49%        24.259
Ağrı                131.230        43,24%        56.744
Muş                111.761        44,34%        49.555
Bingöl            118.370        23,99%        28.397
Tunceli           82.335          22,96%        18.904
Bitlis               173.323        40,33%        69.901
Batman          107.867        51,84%        55.918
Diyarbakır      166.611        62,08%       103.432
Van                 131.268        49,64%        65.161
Hakkâri           7.165            79,87%        5.723
Şırnak             26.599          72,87%        19.383
Siirt                 187.536        42,79%        80.247
Mardin            179.903        61,11%        109.939
Şanlıurfa         97.942         26,32%        25.778
TOPLAM          1.847.222                         761.233
 
Görüldüğü gibi bu 15 ilin tamamını Kürt asıllı saysak bile toplamı ancak 1.847.222 sayısına ulaşmaktadır ki bu 15 il tamamen Kürt asıllı vatandaşlarımızdan oluşmamaktadır. Bunu yanı sıra bize göre
tercihini Kürtçü, etnikçi, bölücü bloktan yana kullanmamış, kendisini bu devletin şerefli bir vatandaşı addeden herkes Türk’tür. Tercihini

Kürtçü bloktan yana kullanmış vatandaşlarımızın oy oranlarını İstanbul’da yaşayan il nüfuslarına uygularsak ki 761.233 gibi bir rakama ulaşırız.
Şimdi de yine TÜİK’in tespitleriyle “İstanbul’da hangi ilden kaç kişi var?”, ilk 15 ili sıralayalım:

İstanbul 2.167.873
Sivas 709.517
Kastamonu 534.409
Ordu 480.614
Giresun 474.313
Tokat 426.246
Samsun 393.285
Malatya 369.011
Trabzon 368.027
Sinop 355.795
Erzurum 347.488
Erzincan 294.082
Rize 286.302
Kars 248.274
Ardahan 224.498

Rakamlardan anlaşılacağı üzere İstanbul’da ağırlıklı olarak Karadenizli vatandaşlarımız yaşamaktadır. Böylelikle bir şehir efsanesi daha çürüdü. Sonuç olarak: “İstanbul dünyanın en büyük Türk şehridir!”

Yıldız’ın bıraktığı yerden devam edelim. Türk Milliyetçileri Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan herkesi Türk Milletinin ayrılmaz parçası kabul ederler. Ancak Kerkük’ün, Telafer’in, Erbil’in, Tebriz’in, Bakü’nün, Taşkent’in, Astana’nın, Almaata’nın, Bişkek’in, Kazan’ın özde Türk olduğunu unutmazlar.

Editör: Ali Özyiğit