İstanbul vakıflar 1. bölge müdürlüğünden yapım veya onarım  karşılığı kiraya verilen  aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak,kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında

 uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

21 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 17 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1. Yıl Aylık 3.000,00.-Euro (ÜçbinEuro)+(ihale artışı) 2., 3. Ve 4. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira bedeline %2,5 (Yüzdeikibuçuk) arttırılarak; 5.Yıl Aylık 310.000,00.-Euro (ÜçyüzonbinEuro) + (ihale artışı) 6.Yılın başından 

21. Yılın sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira bedeline %2,5 (Yüzdeikibuçuk) arttırılarak belirlenecektir.

Ekran görüntüsü 2023-08-22 124622Ekran görüntüsü 2023-08-22 124638

Editör: Habererk Com