Maliye Bakanlığı'nın 2016 yılında yayınladığı tebliğde dikkat çeken bir detay yeniden gündeme geldi.

Habererk / Özel Haber

Vergi borcunda zaman aşımının 5 yıl olduğu bildirildi.

Maliye Bakanlığı'nın 16 Nisan 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınladığı tebliğde şu ifadeler yer aldı:

"Aynı Tebliğin Üçüncü Kısım Birinci Bölümünün 'I-Tahsil Zamanaşımı' başlıklı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde “Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.

Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur. Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde, amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemeyen bu alacakların zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmiştir."

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TBMM'DEN ONAY ALDI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TBMM'DEN ONAY ALDI

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise şu ifadelerin kullandığı görüldü:

" 6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

Kanun ve tebliğde tahsil zamanaşımı hükümleri bulunmakla birlikte, vergi daireleri tarafından uygulamaya alınan bir konu değildir. Aksine tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır. Düşüncesiyle vergi memurları zamanaşımına uğratmamak için tabibi caizse kraldan fazla kralcılık yapmaktadırlar"