Walk Free'nin yeni çalışmasına göre kişi başına düşen modern köle sayısında dünyada 5. sırada bulunan Türkiye, toplam modern köle sayısında ise ilk 10’da yer aldı. Walk Free endeksinde bu yıl kendinden önce yalnız Kuzey Kore, Eritre, Moritanya ve Suudi Arabistan bulunan Türkiye, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde de modern köleliğin en sık görüldüğü ülke olarak kayıtlara geçti. 2018’de hazırlanan son raporda Türkiye 48. sırada yer alıyordu.

2011’den beri bu alanda çalışmalarını sürdüren Avustralya merkezli Walk Free, raporun Türkiye bölümünde, hükümetin modern köleliği önlemek için en az adım atan ülkelerden olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de insan ticaretiyle mücadele planının 2009’dan beri güncellenmediğine vurgu yapılan raporda, bunun sebebi olarak, azınlıklara yönelik ayrımcılık, siyasi kutuplaşma ile kadın haklarında ve kadınların korunmasında yaşanan gerileme, insan hakları savunucuları ve muhalifler üzerindeki baskılar, Suriye savaşı, sığınmacılar ve LGBTİQ+ topluluğunda mağdur olan kişileri tespit etmek için yeterli araçların geliştirilmemesi gösterildi.

Türkiye’deki farklı açılardan modern köleliğe maruz kalanlar, zorla çalıştırma, zorla cinsel sömürü, çocukların cinsel sömürüsü, zorla evlendirme, organ ticareti başlıklarında inceleniyor. 

Raporda ayrıca, hesaplamalara katacak kadar etkisi olmasa bile çocukların silahlı çatışmalara dahil edilmesine dair veriler de bulunuyor. PKK çocukları kaçırarak zorla savaştırmakla suçlanırken, Diyarbakır Anneleri’nin protestoları da kaynak gösteriliyor.

Örgüt tavsiyeler kısmında Türkiye’ye şu önerilerde bulunuyor:

Modern kölelik mağdurlarını tespit etme yöntemlerini geliştirme,

– Modern köleliği uluslararası standartlara uygun bir seviyede suç olarak tanımlama,

– 18 yaş altı evliliğe onay verilmesini sağlayan tüm yasal açıkları kapama,

– Zorla evlendirmeyi uluslararası standartlara uygun bir şekilde suç haline getirme,

– 2009’da hazırlanan insan ticaretiyle mücadele ulusal eylem planını güncelleme,

– Sığınmacıları yasa dışı çalışmaya iten, çalışmayı zorlaştırıcı yasal engelleri kaldırma,

– Göçmenler, sığınmacılar, kadınlar, kızlar ve LGBTQİ+ topluluğuna yönelik ayrımcılıkla mücadele etme öğütlerini verdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Walk Free'nin raporundaki eleştiriler ve bunları düzeltmek için atılan adımları ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

“Modern kölelik” kişinin tehdit, şiddet, zorlama, aldatma ve/veya gücün kötüye kullanılması nedeniyle reddedemeyeceği veya terk edemeyeceği istismar vakaları olarak tanımlanıyor. 

BBC Türkçe

Editör: Yadigar Hanım