Yap İşlet Devret Projeleri İçin Devlet Ricaline Somut Tekliflerimiz !

Sevgili arkadaşlar; Malumunuz olduğu üzere, hükûmetimiz ekonomimizin döviz kıskacından kurtulması için, kira kontratları ve diğer özel sözleşmelerin $ yerine TL ile yapılmasını öngörüyor.

Bu çalışma ve hazırlıkların milletçe kabul görmesi için öncelikli olarak, devletin imzaladığı sözleşmelerde de bu adımın atılması gerekiyor. Bu anlamda çarpıcı bir örnek olması bakımından, devletin YAP İŞLET DEVRET modeliyle imzaladığı OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'ne dair anlaşmayı irdeleyecek olursak;

* Hazine garantili kredilerle yapımı finanse edilen Osmangazi Köprüsünün toplam işletme süresi 15 yıl 6 aydır.

* Yapımcılara verilen geçiş garantisi gün/ 44.000 araçtır.

* Geçiş ücreti araç başına 40 $'dır. * 15,6 yılda Garanti edilen toplam gelir 10 milyar 21 milyon $'dır.

* İlk yıl için araç geçiş sayısı, garanti edilen sayının yarısı kadar.

SOMUT TEKLİFLERİMİZ;

1- Bu proje için devletimiz ne kadar ($) cinsinden kredi kullanıldığını verdiği garantiler sebebiyle çok net olarak bildiğine göre, bu miktarları hesaplayarak tespit etmeli.

2- Yapım için kullanılan döviz Kredisi ve faizlerini hesaplayarak, toplam garanti edilen gelirle arasında orantı kurmak suretiyle, bu proje için zorunlu olarak yapılacak ($) cinsi ödemelerle, TL cinsi ödemeleri tefrik etmelidir.

3- Örnek verecek olursak, bu proje için faizler dahil 4 milyar $'lık kısım için hiç bir güncelleme ve sözleşme revizyonu yapmaksızın, geri kalan 6 milyar 21 milyon $ için sözleşme revizyonu yapılarak TL'na geçilmelidir.

4- Bu projeyi yapan konsorsiyumun ortakları olan; NUROL, ÖZALTIN, YÜKSEL ve GÖÇAY şirketleri masaya davet edilerek, döviz kredisiyle yapılan miktarlar dışında revizyon yapılmalıdır.

5- Bu projenin işletme dönemi masraflarının TL ile olduğu gözetilerek,yapım kredisi dışındaki kâr ve diğer giderlerini oluşturan 6 Milyar $ için $/TL kuru 6 TL'den hesaplanarak ve TL üzerinden de enflasyon farkı verilerek, bu sözleşmeler derhal yenilenmelidir.

Bu proje özelinde bir inceleme yaptığımız takdirde, işletme ve finansman giderleri düşüldüğünde bile ne kadar büyük bir yapım maliyetiyle karşı karşıya olduğumuz hesaplandığında, bu şekilde bir revizyon teklifini bu firmalar derhal kabul edecektir.

Kaldı ki, bu güne kadar hazine garantileri sebebiyle hiç bir riske girmemiş ve "elin taşıyla,elin kuşunu vurmuş" olan bu firmaların bu teklifi kabul etmemesi için, akılsız ve vicdansız olmaları gerekir.

Osmangazi Köprüsü örneğiyle izah etmeye çalıştığımız tekliflerimiz diğer projeler için de örnek kabul edilmelidir.

Yeter ki, bu sözleşmelerin yazılı kuralları yanında, başka ilişki ve kurallar bulunmamış olsun.

EVET BEYLER, BU SOMUT TEKLİF DE İHMAL ETTİĞİMİZ BİR UNSUR KALDI MI?

ŞİMDİ CEVAP BEKLİYORUZ. TAVRINIZ VE TERCİHİNİZ 81 MİLYONDAN MI, YOKSA BİR AVUÇ YANDAŞ ŞİRKETTEN YANA MI OLACAK, GÖRECEĞİZ !

YORUM EKLE