İnsanların yüzyıllar boyunca geçirdikleri evrimler, yaşam biçimleri ve fikrî akımları ile sanata bakış açıları da zamanla değişti. Son yıllarda üretilen yapay zeka ise sanata bambaşka bir boyut kazandırdı. Artık yapay zekaya veriler girilerek yapılan tablolar, yazılan roman ya da şiirler, "yapay zeka sanatın ruhunu öldürür mü?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Asıl amacı makinenin süreci işleyişi ve makinenin yaratıcılığını geliştirmeye odaklanmak ve insan taklidi olarak düşünülen yapay zeka, sanat alanında da kullanılmaya başladı. Teknolojik gelişmeler sanat alanında yeni teoriler geliştirirken, insan zekasını temel alan yapay zeka ile sanatçılar bir sanat eseri oluşturabilmek için kurgusal, imgesel bir dil kullanmak zorunda kalıyor.

Doğru algoritmalarla bilgisayarlara verilen girdi ile elde edilen resim çalışmalarının ne kadar sanat eseri olduğu ise tartışma konusu oldu.

Yapay zeka ve sanat - QBLOG

YAPAY ZEKANIN ÜRÜNÜ SANAT ESERİ Mİ?

Yapay zekanın girilen verilerle nasıl bir resim çizeceği ya da şiir yazacağını önceden tahmin etmenin kesin bir şekilde imkânı yok. Bu da “Yapay zekanın ürettiği ürünler sanat eseri sayılmalı mıdır?” sorusunu gündeme getiriyor.

Bir grup sanatçı tarafından kabul edilen bir grup tarafından ise reddedilen yapay zekaya verilen kelimelere göre oluşturulan resimler, her ne kadar sanatı yozlaştırsa da sanatseverler tarafından da kabul görmeye başladı. Çizim yeteneği olmayan insanları bile sanatçı haline getiren yapay zeka, artık sanatın her alanında varlık gösteriyor. Anlamlı şiirler yazabilen, yeni müzikler besteleyebilen ve yeni görseller yaratabilen gelişkin yapay zeka modelleri sanat eseri sayılıyor. Yapay zeka ile oluşturulan tablolar ise sergilerde boy gösteriyor.

Yapay Zeka (AI) Gerçek Bir Sanat Eseri Yaratabilir Mi? – Kültür Sanat Arşivi

Ancak yapay zekanın sanatı ortadan kaldırabileceği konusunda kaygılar da yok değil. Yapaya zeka artık resim yapabilmek için tuvale, fırçaya, kaleme, daha da önemlisi bu araçları kullanabilme becerisine ihtiyaç kalmayacağı gerçeğini de gündeme getiriyor. 

Yapay zekanın, sanatı tam olarak yansıtmadığı fikri ile yapay zekanın ürettiği çalışmaların eser olarak sayılıp sayılmayacağı ve yapay zekanın insanın önüne geçip geçmeyeceği yönünde de birçok tartışma yapılıyor.

Yapay Zeka Bağlamında Sanatı ve Sanatsal Yaratımı Düşünmek - Kültür - Sanat

Yapay Zeka Derin Düş'ün Sanat Eserleri > Deep Dream

Turkish Airlines | Dijital Sanat Eseri Oluşturan Yapay Zeka Uygulaması

Sanatta Teknoloji: Bu Ücretsiz Yapay Zeka Sayesinde İstediğiniz Resmin Bir  Parçası Olabilirsiniz!

Yapay Zekânın Oluşturduğu Resim, Katıldığı Yarışmayı Kazandı

Editör: Yadigar Hanım