Son seçimlerde %2.3'e düşerek, Meral Akşener tarafından 27 Nisan'da olağanüstü kongreye giden İyi Parti için Meral Akşener'in emanetçisi olduğunu söyleyen İyi Parti genel başkan adayı olan Musavvat Dervişoğlu, bir televizyon programında bugün seçim olsa İyi Parti'nin yapılan anketlere göre %7.9 oy oranını koruduğunu iddia etti. %95 güven düzeyine sahip olan AREA Araştırma şirketinin yaptığı 2024 son anketi, Musavvat Dervişoğlu'nun bu iddiasını yalanladı.

“Türkiye Siyasi Durum Araştırması – NİSAN 2024” AREA ARAŞTIRMA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın amacı; siyasi partilerin seçmen desteğini ve İYİ Parti’de yapılacak olan genel

başkanlık seçimi ile ilgili kanaatleri tespit etmektir.

Araştırma 20- 22 Nisan 2024 tarihleri arasında NUTS2 bölgeleme sistemine göre 26 ilde

(İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya,

Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kastamonu, Samsun, Zonguldak, Trabzon,

Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin) kır-kent ayrımı gözetilerek

92 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 3.062 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme)

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Örneklem hata payı; %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak ±%1,77

olarak hesaplanmıştır. Örneklem seçiminin son aşamasında cinsiyet ve yaş kotaları

uygulanmış ve analizlerde 14 Mayıs 2023 milletvekilliği genel seçiminde oy verilen partiye

göre ağırlıklandırılmış veriler kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir.

AREA Araştırma tarafından gerçekleştirilen Türkiye Siyasi Durum Araştırması- Nisan 2024

neticesinde elde edilen veriler ışığında aşağıdaki özet değerlendirmelere erişmek mümkündür;

 Bugün milletvekili seçimi olsa;

• 2023 MV. seçimi resmî sonuçları Nisan 2024 araştırma sonuçları ile (geçerli oylar üzerinden)

karşılaştırıldığında CHP %34,4 ile ilk sırada (%9,0 artış), AK Parti %32,5 ile ikinci sıradadır (%3,1

düşüş). DEM Parti %1,1 oy artışı ile (%9,9) üçüncü sırada, MHP %1,0 oy düşüşü ile dördüncü

sırada (%9,1) yer almaktadır. Yeniden Refah Partisi’nin oyunu arttırdığı (%2,8’den %5,6’ya),

İYİ Parti’nin ise düşüş yaşadığı (%9,7’den %3,0’a) tespit edilmiştir. %7 ülke barajı olduğu

düşünüldüğünde (ittifaksız şekilde) dört partili bir meclis aritmetiği görülmektedir.

%22,7’lik Kararsız seçmen analizi;

Kararsız seçmenin, %8,1’i 18-34 yaş aralığı, %9,2’si lise eğitim düzeyinde, %8,9’u Milliyetçi,

%7,4’ü Merkez sağ gelenekten gelen seçmenlerden oluşmaktadır. Yine %22,7’lik kararsız

seçmenin %5,9’u 2024 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakına, %5,1’i 2023 MV. seçimlerinde

AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerdir. Söz konusu rakamlar ışığında kararsızların

çoğunluğunun Milliyetçi, Atatürkçü, merkez sağ görüşlü iktidar seçmeni olduğu tespit

edilmektedir.

• AK Parti’nin yerel seçimlerdeki başarısızlığının en önemli sebebi olarak %61,6 ile ekonomik

kriz (emekli maaşları, asgari ücret vb.) gelmektedir. Ardından sırasıyla göçmen/ mülteci

sorunu (%8,6) ve adayların başarısızlığı (%8,5) gelmektedir.

• CHP’nin ülkeyi yönetebilecek ehil kadrolara ve kapasiteye sahip olduğunu düşünenlerin

CHP'li başkanların karşısında Dervişoğlu'ndan 'Yeniden mi İttifak  ' dedirten konuşma CHP'li başkanların karşısında Dervişoğlu'ndan 'Yeniden mi İttifak ' dedirten konuşma

oranı %39,5 iken düşünmeyenlerin oranı ise %49,5’tir. Fikir belirtmeyenlerin oranı %11,0.

• Türkiye siyasetinde mevcut şartlarda yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu belirtenlerin

oranı %37,2 iken ihtiyaç olmadığını belirtenlerin oranı ise %55,4. Fikir belirtmeyenlerin oranı

%7,4.

• Kurulduğu günden itibaren İYİ Parti’ye oy verdiğini belirtenlerin oranı %21,8 iken oy

vermediğini belirtenlerin oranı %78,2’dir.

TÜRKİYE SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI / NİSAN 2024

 İYİ Parti’ye oy veren %21,8’lik seçmenin analizi;

55 yaş ve üzeri seçmenin %%31,2’si, Üniversite ve üzeri eğitim düzeyi seçmenin %28,2’si,

Atatürkçü seçmenin %27,8’i, Milliyetçi ülkücü gelenekten gelenlerin %28,2’si kurulduğu

günden itibaren İYİ Parti’ye oy verdiğini belirtmektedir. (İYİ Parti seçmeni haricinde) İYİ

Parti’ye oy verdiğini belirtenler arasında en yüksek oran CHP (%31.5) seçmenidir.

• İYİ Parti’ye oy veren %21,8’lik seçmen içerisinde;

Meral AKŞENER’in İYİ Parti genel başkanlığından ayrılma kararını olumlu karşılayanların oranı

%60,9 ve olumsuz karşılayanların oranı %29,7.

İYİ Parti’ de genel başkan kim olmalıdır sorusunda,

Mehmet Tolga AKALIN %22,2

 KorayAYDIN %21,3,

Müsavat DERVİŞOĞLU %16,3.

Genel başkan seçilmesi halinde İYİ Parti’ye oy verme davranışında,

Mehmet Tolga AKALIN%32,3,

Koray AYDIN %32,0,

Müsavat DERVİŞOĞLU %29,2.

• Genel seçmen kendisini Atatürkçü (%34,7) ve Türk Milliyetçisi (%33,4) olarak

tanımlamaktadır. Kürtçe/ Zazaca ana dil konuşanların oranı %18,6’dır. Merkez sağ gelenek

%28,8 ve Merkez sol/ sosyal demokrat gelenek %24,7 iken İslamcı/ milli görüşçü geleneğin

%12,2 olduğu tespit edilmiştir.

Editör: Habererk Com