Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2023 yılında yaşlı nüfusun yoksulluk oranı alarm verici bir şekilde yüzde 21,7'ye yükseldi. Bu rakam, yaşlıların ekonomik güvencesizliği ve yaşam kalitesi üzerindeki baskıları giderek daha belirgin hale getiriyor. Özellikle yaşlı kadınlar arasında bu oranın daha da yüksek olması, cinsiyet temelli ekonomik eşitsizliklerin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Yaşlı nüfusun genel artış eğilimi içinde olduğu ve toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye ulaştığı görülüyor. Bu artış, yaşlanan bir nüfus ve bu nüfusun refahıyla ilgili endişeleri artırıyor.

Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranının 2023 yılında yüzde 20,7'ye yükseldiği, yaşlı kadınlarda ise bu oranın yüzde 22,4'e çıktığı görülüyor.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi, nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaşlı nüfusun bu oranı artıyor ve çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalıyor.

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı da artıyor. Bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye'nin yaşlı nüfus sıralamasındaki konumu da dikkat çekiyor. 2023 yılı için Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67. sırada yer alıyor.

Son olarak, Türkiye'de yaşlı nüfusun oranının en yüksek olduğu ilin Sinop olduğu, en düşük olduğu ilin ise Şırnak olduğu belirtiliyor. Bu durum, bölgesel olarak yaşlı nüfusun dağılımında farklılıkların olduğunu gösteriyor.

Bu veriler, Türkiye'de yaşlı nüfusun ekonomik güvencesizliği ve yaşam kalitesi üzerindeki baskıların giderek arttığını gösteriyor. Bu durum, yaşlı nüfusa yönelik politika ve destek mekanizmalarının öneminin daha da arttığını vurguluyor.

Editör: Habererk Com