31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Türkiye genelindeki yeni belediye başkanlarının maaşları ve görevleriyle ilgili detaylar şu şekilde özetlenebilir:

Yeni seçilen belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları belediyenin nüfus büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar, memur maaş zamlarına endeksli olarak altı ayda bir güncellenmektedir. Brüt maaşlar, sosyal sigorta primi kesintisi sonrası gelir ve damga vergisi ile netleşir.

2024 yılı itibarıyla, belediye başkanlarının brüt maaşları nüfus aralıklarına göre şu şekildedir:

2.000.001 ve üzeri nüfusa sahip yerlerde: 176.735 TL
1.000.001 - 2.000.000 nüfus aralığında: 144.300 TL
500.001 - 1.000.000 nüfus aralığında: 119.670 TL
250.001 - 500.000 nüfus aralığında: 104.453 TL
100.001 - 250.000 nüfus aralığında: 89.235 TL
50.001 - 100.000 nüfus aralığında: 77.822 TL
10.001 - 50.000 nüfus aralığında: 62.605 TL
10.000 ve altı nüfus aralığında: 54.996 TL

Belediye başkanları görevlerinden ayrı kaldıklarında, belediye meclisi üyelerinden biri başkan vekili olarak atanır ve başkanın maaşının günlük oranı üzerinden ödeme alır.

Belediye meclisi üyeleri, toplantılara katılımları için huzur hakkı alırken, belediye encümeni başkan ve üyeleri nüfusa göre değişen brüt ödenekler alır. Büyükşehir belediye encümenlerinin aylık ödenek tutarı 2024 yılında 9.130 TL olarak belirlenmiştir.

Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları, göstergeye göre hesaplanır ve net asgari ücretin altında kaldığında tamamlanır. 2024’ün ilk yarısında muhtar maaşları 11.223 TL olup, net asgari ücret olan 17.002 TL’ye tamamlanacaktır.

Emekli muhtarlar, emekli maaşları kesilmeden görevlerine devam ederken, emeklilik hakları kazanmamış olanların sosyal sigorta primleri İçişleri Bakanlığı tarafından yatırılır. Belediye başkanlarının sosyal sigorta primleri ise seçildikten sonra devlet memurları gibi 4/c üzerinden yatırılır ve devlet memurlarına sağlanan bazı sosyal haklardan yararlanırlar. Seçimle göreve gelen başkanların emekli maaşları ise kesilmez.

Emekli olduktan sonra belediye başkanı seçilen kişiler, emekli maaşlarında bir kesinti olmadan görevlerine devam edebilirler. Belediye başkanları, emeklilikleri sırasında makam, temsil ve görev tazminatlarına hak kazanırlar. Daha önce, 2008’den sonra ilk kez seçilen ve daha önceden kamu görevinde bulunmamış belediye başkanları bu tazminatlardan faydalanamıyordu.

Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatının ardındaki detaylar… Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatının ardındaki detaylar…

Ancak, 2023 yılında yürürlüğe giren bir kanunla bu durum değişti. Artık, seçimle göreve gelen ve en az iki yıl belediye başkanlığı yapmış olan herkes, makam, temsil ve görev tazminatlarından yararlanabiliyor. Emekli ve aktif belediye başkanları, emekli aylıklarının yanı sıra makam tazminatını da alabilirler. Görevleri sona erdiğinde ise temsil ve görev tazminatlarına hak kazanırlar.

Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere, emekliyken kamu sektöründe herhangi bir görevde bulunan belediye başkanları, bu görevleri sırasında temsil ve görev tazminatı alamazlar. Bu düzenleme, emekli belediye başkanlarının kamu hizmetlerine katılımlarını teşvik etmek ve onlara görevleri için adil bir tazminat sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi