YÖK’ten bir son dakika kararı geldi: Azami öğrenim süresi dolan öğrenciler için yeni bir af kararı çıktı. Çıkan yeni af kararı ile birlikte öğrenciler öğrenim hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler.

Önlisans ya da lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler hiç alamadıkları ya da devam şartını yerine getiremedikleri için başarısız oldukları dersler için sınav hakkı elde ettiler.

Azami eğitim süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibarıyla uygulamayla değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak. Yeni af kanunu uygulaması ile sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecekler. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile bildirilecek ve ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı