Habererk / Özel Haber

Birçok ismin yanı sıra Zafer Partisi’nin İttifak yapması planlanan iki parti Adalet Partisi, Doğru Parti’nden birçok isim deprem bölgesi olan Hatay’a gidiyor.

20-23 Şubat’ta Adalet P. Gn. Bşk. Sn. Vecdet Öz, Doğru Parti Gn.Bşk. V. Haydar Çakmak, Bolu Bld. Bşk. Sn. Tanju Özcan, Prof .Dr. Ahmet Ercan, Şükrü Sina Gürel, Nihat Genç, Şaban Sevinç, Aydın Özdalga’nın da olduğu heyet ile 40 asırlık Türk yurdu Hatay’ı ziyaret edilecek.

ZAFER PARTİSİ'NDEN DEPREMDEN ÇIKIŞ YOLU

Zafer Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

1.       Depremden çıkış için stk’lardan mahalli idarelere, jeoloji, inşaat ve mimarlık alanlarından tarım ve çevre koruma disiplinlerine kadar ilgili uzmanların da paydaşlar olarak yer alacağı katılımcı bir acil eylem planı hazırlanmalıdır.

2.       Hemen insan sağlığı ve diğer canlılar açısından yaşamın idamesi için her türlü tedbir alınmalı, gerekli aşılamalar, dezenfektan ve hijyen çalışmaları yapılmalı, salgın hastalıkların ortaya çıkmasına izin verilmemelidir.

Fuat Oktay ağır hasarlı ve yıkılan bina sayısını açıkladı
Fuat Oktay ağır hasarlı ve yıkılan bina sayısını açıkladı
3.       Bölgede gıda güvenliği için gerekli tedbirler alınmalı, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin kullanılması, dağıtımı önlenmelidir. Gıda güvencisi açısından da gıdaya erişimdeki tüm sıkıntılar ortadan kaldırılmalı; gerekli soğuk zincir ve dağıtım, kontrol ve depolama işlemleri sisteme kavuşturulmalıdır.

4.       Kesinlikle fay hatları üzerinde eskisi gibi bir yapılaşma asla müsaade edilmemelidir. Fay hattı boyunca yer alan şehirlerdeki yapı yoğunluğu seyreltilmeli ve çevre kentler projesi ile kentleşme irili ufaklı kasabalar halinde ulaşım zinciri içinde yerini almalıdır. Kentlerin tarihi ve kültürel dokuları korunmalı, asla sağlam bina yapacağız taahhütlerine adlanılmamalı, en azından şehrin siluetini de bozacakları için hiçbir yüksek katlı binaya o tarihi doku içinde yer verilmemelidir. Kültür rantiyeye feda edilemez, zaten yaşanan süreç de bu günahın eseridir.

5.       Tarım arazileri, su toplama havzaları, zeytinlikler, meralar, orman alanları, sulak alanlar, aluvyonca zengin topraklar, çökelleri bol zeminlerde kesinlikle yapılaşmaya gidilmemelidir. Başta Hatay olmak üzere bütün depremin mahvettiği kentlerimizde buna riayet edilmelidir. Mesela Hatay’da Asi nehrinin etrafına, İskenderun’da denize sıfır yüksek katlı depreme dirençsiz yapıların nelere mal olduğu ortadadır. Amik ovası hemen tel örgülerle çevrilmeli, bütün bu ovada ancak tarımsal yapılara izin verilmeli; TİGEM gibi Şeker şirketi gibi bütün bu verimli ova içindeki tarlalar tarımsal üretime ayrılmalı, içinde sadece prefabrik işleme tesisleri, depolama, fabrika ve prefabrik lojmanlara için verilmelidir. Bu tarımsal üretim faktörünün korunması ve geliştirilmesi aynı zamanda beka meselesinin de dikkate alınması için araçtır. Bu arazilerin tarımsal işletmelerin, kooperatiflerin, tarımsal sanayi ve tarıma girdi sağlayan sanayinin elinde olması demek Hatay ilinin demografik yapısının da bozulmasını engelleyebileceği gibi Atatürk’ün emaneti bu şehrimiz üzerindeki emperyalist emelleri olanları da caydıracak işlev yürütecek demektir. Keza Malatya’da verimli tarım arazileri, kaysı bahçeleri de betonlaşmadan kurtarılmalıdır. Keza diğer illerimiz…

6.       Hemen her türlü kayıplarımız için çok ciddi bir envanter çalışması yapılmalıdır. İnsan hazinemiz, ailelerimiz, insan gücümüz, entelektüel birikimimizi başta olmak üzere kayıplarımızı ebedileştirmeli ve yerlerini dolduracak kuşaklara hedefler göstermeliyiz. Bu moral ve motivasyon için önemlidir, yarınki kuşakların üzerindeki travmaların ortadan kaldırılması açısından da önemlidir. Yine kırsal alandaki kayıplarımız, telef olan hayvan varlığımız, yıkılan barınaklarımız için de doğru tespitler yapılmalıdır ki kırsal alanda iyileştirme ve uygulama programımız isabetli olsun.

7.       Üreticilerin ürettikleri süt ve yumurta gibi uzun dönem saklanamayacak ürünlerin acil değerlendirilmesi gerekmektedir. Valilikler bu ürünleri alıp depremzedelere gıda olarak dağıtabilir. Üreticilerin bekledikleri elde kalan hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesidir. Bunun için ivedilikle yapılması gereken şey, yıkılan barınakların bir an evvel yapılması ve yem tedarikinin sağlanmasıdır.

8.       Devlet deprem bölgelerindeki çiftçilerin ne kadar vergi borcu varsa silmelidir. Kredi borçları kapatılmalıdır. Elektrik ve sulama borçları silinmelidir.

9.       Deprem illerimizdeki çiftçilerin ilaç, gübre, tohum, yem ve mazot gibi bütün tarımsal girdileri 1 yıllığına devlet tarafından karşılanmalıdır.

10.   Deprem bölgesindeki esnafın da vergi borçları, kredi, elektrik, vb borçları silinmeli, küçük sanayici ve esnafın ayakta kalabilmesi iş yerlerinin tekrar canlılığa kavuşması için devlet her türlü tedbiri almalıdır.

11.   Hasar gören tarımsal yapılar, sulama sistemleri acilen onarılmalı, güçlendirilmelidir.

12.   Her türlü hayvan hastalığına karşı hayvanlar aşılanmalıdır.

13.   Adana ve Hatay için acil uyarı sistemi geliştirilmeli, olası depremlere depreme dirençli olabilmek için mevcut depremden ders çıkarıp pılot belge uygulaması yapılmalıdır

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük yıkıcı deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı. Sonradan bu illere Elazığ da eklenmişti.

Editör: Ali Özyiğit