Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığından, görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Nilgün Sadıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada:

Bugüne kadar aldığım görevler sırasında ve özellikle son dönemdeki gelişmelerle birlikte;

1. Parti içinde kurumsal yapının temin edilemediğini ve bunun ısrarlı bir hâl aldığını,

2. Partinin kuruluş felsefesinden zamanla uzaklaşıldığını,

3. Liyakat ve nitelik gözetilmeyen bir teşkilât yapısıyla devam edileceğini,

4. Teşkilât adı altında parti tüzel kişiliğinden bağımsız hareket ettiği son olaylarla anlaşılan yapı ve üyelerinin, seçim süreçlerinde partinin adaylarının çalışmalarını kesintiye uğratan,

bilinçli olarak zarar veren ve hatta başka partilerin adaylarını açık ya da örtülü eylemlerle destekleyen davranışlar içerisinde olduklarının görülmesi,

5.Genel İdare Kurulu üyeleri arasından yalnızca birkaçının söylemlerine önem verilmesi ancak Kurul yapısına saygı duyulmaması

6. Genel İdare Kurulu başta olmak üzere, partinin yetkili kurullarının hukuka uygun bir biçimde işletilmesine olanak tanınmaması,

7. Partinin ve Genel Başkan’ın itibar kaybetmesine yol açan birçok davranış ve söylem konusunda defaatle uyarılarda bulunulmasına karşın, bu tutumlar içerisinde olan kimseler “eş başkanmış” gibi her türlü alenî yanlışlarının dahi daima korunma görmesi ve yanlarına kâr kalması

ve tersi biçimde haklı olarak bu sonucu kabul etmeyen duyarlı üyelere yaptırım ve tazyik uygulanması,

8. Özellikle Divan’da bulunan üyelerin birbirlerinin her türlü yasal çalışmalarını desteklemesi gerekirken, kişisel korunma gören birkaç üye dışında, sosyal medyada yapılan paylaşımlara dahi destek verilmemesi,

9. Divan üyelerinin eşit koşullarda siyaset yapabilmesi için gerekli önlemler alınmadığı gibi, tersi yönde tasarruflarda bulunulması,

10. Divan toplantıları sırasında ahlâken uygun olmayan söylemlerde bulunan Divan üyeleri hakkında gerekli disiplin süreçlerinin işletilmemesi,

11. Teşkilât adı altında “danışman” sıfatı verilen ve partide başka adlarla da görevler alan kişiler tarafından temel saygı kuralları bile ihlâl edilerek, Divan üyelerine karşı uygunsuz eylemlerde bulunulması ve buna göz yumulması,

12. Bütün bunlar sonucunda belli bir kesimin kendilerini dokunulmaz sanarak fütursuz davranışlarını sürdürmekten çekinmez hâle gelmesi ve hatta bu tür eylemlerinin destek görmesi sonucunda,

Partinin birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmediği anlaşıldığı gibi,

CHP'den Süleyman Soylu ve Ayhan Bora Kaplan çıkışı CHP'den Süleyman Soylu ve Ayhan Bora Kaplan çıkışı

Şahsım yönünden bu yapı içerisinde olumsuzlukların düzelebileceğine dair bir inanç da kalmamıştır.

Bu nedenle, Genel Başkan Yardımcılığı görevi başta olmak üzere, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeliklerinden ve dahi parti üyeliğinden ayrıldığımı bildiriyorum. ifadelerine yer verdi.

Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Editör: Habererk Com