İstanbul Üniversitesi ve Moğolistan Devlet Üniversitesi ortak çalışmaları kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beyoğlu Belediyesi ve İlteriş Vakfı’nın destekleri ile 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda "IV. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı" başlığı altında uluslararası bir akademik toplantı gerçekleştirecek.  

moğal toplantı

  

27 Eylül 2023, Çarşamba günü sırası ile program akışı  

 09:15-10:00 Açılış Konuşmalarıyla başlayacak olan programda konuşacak isimler;  

 Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar, İlteriş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Can, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Bum-Ochir Dulam, Moğolistan Türkiye Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar  

  

Saat 10:20, 12:30 arası başlayacak Birinci Oturum’a Ali Ahmetbeyoğlu başkanlık edecek. Program başlıkları ve akış;  

 10:40-11:00 Cengiz Alyılmaz: "Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi Kolu ve Çalışma Alanları"  

 11:00-11:20 Shagdar Khainzan: “Moğolistan’daki Türk Yazıtlarında Askeri İlişkiler  

 11:20-11:40 Şeyma Sapma: “Moğolistan'da Asya Hun Arkeolojisi Araştırmalarının Doğuşu ve Gelişimi”  

 11:40-12:00 Fethi Ahmet Yüksel: “Tonyukuk Külliyesi, Kut Alanı ve Çevresinde Arkeojeofizik Çalışmalar”  

Saat 12:00’de başlayacak ve yarım saat sürecek olan Akşama kısmından sonra yarım saatte öğle molası verilip ikinci oturum başlayacak.  

 14:00 başlayacak olan İkinci Oturum başlangıcında Enkhbat Avirmed, oturum başkanlığı yapacak. Program başlıkları ve akış;  

 14:00-14:20 Ahmet Taşağıl: “Mukan Kağan’ın Genişleme Stratejisi ve Moğol Kabileleri”  

 14:20-14:40 Enkhchimeg Baatarkhuyag: “Moğolistan’daki Sinoloji Çalışmaları”  

 14:40-15:00 Ulziibayar Sodnom: “Dünyanın İlk Ateşli Silah Kalesi”  

 15:00-15:20 Kürşat Yıldırım: “Tabgaçların Tarihi Coğrafyası”  

 15:20-15:40 Enes Adıgüzel: “Tabgaçlar, Tuyuhun Devleti’nin Topraklarını Neden Ele Geçiremedi?: Bailan Bölgesi Kapsamında Tabgaç-Tuyuhun Mücadelesi”  

  

 15:40’ta başlayacak ve yarım saat sürecek tartışma kısmından sonra yarım saatlik bir mola daha verilecek ardımdan Üçüncü Oturum başlayacak, Oturum Başkanlığını Zayabaatar Dalai yapacak. Üçüncü Oturum program başlıkları ve akış;  

 16:40-17:00 Bum-Ochir Dulam: “Göçebeler Hakkındaki Bilgi’nin Kolonizasyonu ile Dekolonizasyonu ve Moğolistan’da Kültür Devrimi”  

 17:00-17:20 Oktay Berber: “Tarihyazımı Bağlamında Yerleşik Toplumların Atlı Göçebe Dünyayı Tasviri Biçimine Dair Tespitler; Kalmuklar Örneği”  

 17:20-17:40 Byambabaatar Ichinkhorloo: "Düalizmin Ötesinde Modern “Göçebe” Kültürler: Moğolistan’da İnşa ve Dönüşüm”  

 17:40-18:00 Yaşar Çoruhlu: “Türk ve Moğol Sanatında Güneş ve Ay”  

  

28 Eylül 2023, Perşembe, Saat 9’da Başlayacak 4.Oturum’a Başkanlığı Shagdar Khainzan yapacak. Dördüncü Oturum program başlıkları ve akış;  

 09:00-09:20 İder Davaatseren: “Bilge Kağan ve 1372’deki Yuan-Ming Savaş  

 09:20-09:40 Abdul Metin Çelikbilek: “Çingiz-Nâmelerin Ortaya Çıkışı ve Türk-Moğol Tarihi Açısından Önemi”  

 09:40-10:00 İlyas Kemaloğlu: “Cuci'nin Hayatına Dair İhtilaflı Meseleler”   

10:00-10:20 Dinçer Koç: “Cuçi’nin Büyük Moğol Ulusundaki Yeri   

  

10:20’de başlaycak yarım saatlik Tartışma progmanından sonra yarım saatlik ara verilecek. Ardından Beşinci Oturum başlayacak. Beşinci Oturuma Ahmet Taşağıl başkanlık edecek.  

 11:10-11:30 Ankhbayar Danuu: “İlk İlhanlı Veziri: Seyfüddin Bititkçi”  

 11:30-11:50 Anıl Yasin Oğuz: “Moğolların Avrupa Seferi’nde (1236-1242) Zehirli Gaz Saldırısı ve Kullanılan Çin Silahları Üzerine Birİnceleme”  

 11:50-12:10 Erkan Göksu: “Kösedağ Savaşı’nda Türk ve Moğol Orduları”  

 12:10-12:30 Özcan Tabaklar-Ali Ekber Sayın: “Doğu Roma Kaynaklarında Türkçe ve Moğolca Bazı Kelime ve İbareler”  

  

12:30’da de başlaycak yarım saatlik Tartışma progmanından sonra yarım saatlik ara verilecek. Ardından Altıncı Oturum başlayacak. Altıncı Oturuma İder Davaatseren başkanlık edecek.   

 14:15-14:35 Batmunkh Baasankhuu: “Mançu Dönemindeki Ünen Sujigt Sancağı Tebaası Olan Kadim Torgutlar”  

 14:35-14:55 Konuralp Ercilasun: “Moğol-Ming İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme”  

 14:55-15:15 İbrahim Tellioğlu: “Moğollar Döneminde Anadolu’nun Siyasi Yapısındaki Değişmeler”  

 15:15-15:35 Üçler Bulduk: “Tahrir Kayıtlarında Geçen Tataran-ı Mugal Tabiri Hakkında”   

 15:35’te başlaycak yarım saatlik Tartışma progmanından sonra yarım saatlik ara verilecek. Ardından Yedinci Oturum başlayacak. Yedinci Oturuma Fatih Sancaktar başkanlık edecek.  

 16:25-16:45 Saadettin Yağmur Gömeç: “Tez II Yazıtı”  

 16:45-17:05 Feryal Korkmaz: “Bilge Kağan’ın Sözcükleri”  

 17:05-17:25 Enkhbat Avirmed: “XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlıların Moğolistan’daki Ticari Faaliyetleri: Moğolistan Milli Arşiv Belgelerine Göre”  

 17:25-17:45 Erdenebat Dandarvaanchig: “Moğolistan ve Türkiye İlişkileri: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Eski Büyükelçi Hosbayar Oyun (Dışişleri İlişkileri Merkezi Arşivindeki Örneklerle)”  

 17:45-18:15 saatleri arası Tartışma programı ardından 18:15-18:45 saatleri arası Kapanış Oturumu gerçekleşecek. 

Editör: Buse Ceren Balta