AKP milletvekilleri; 11 maddeden oluşan, ‘Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini’ TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre; vergi güvenliği için yapılan etiketleme sistemi üzerinden kurulan Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS) müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 

Teklifle birlikte; tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Teklifte; kaçakçılık ve kayıt dışı üretimin sonucu olan haksız rekabetin önlenmesi öngörüldü. Tüm tarafların mali ve teknik mevzuata uygun davranmasının sağlanması, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa tesisinin amaçlandığı belirtildi.

Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülen teklifte, söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin raporun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin kamu davasının ivedilikle açılması hedefleniyor.

ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanıp, yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde”, Ürün İzleme Sistemi şöyle tanımlanıyor:

“Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi/işaretlenmesi, etiketlenen/işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılması ve özel denetim cihazlarıyla saha denetimine imkân sağlanması işlemlerinin bütünüdür.”

Kaynak: anka