İYİ Parti Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda yolsuzluk iddialarının araştırılması ve yolsuzluğu önleme konusunda gerekli önlemlerin alınması amacıyla 14 Ekim’de araştırma önergesi verdi. Meclis Araştırma Önergesinin gündeme alınmasına ilişkin İYİ Parti önerisi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Sayın Erdoğan tam 20 yıl sonra, başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var demektedir. Bu bir vaat değil başarısızlığın açıkça itirafıdır. Evet, bugün Türkiye’de rüşvet var. Evet, yolsuzluk var. Evet, yoksulluk var. Evet, yasaklar var. Türkiye tarihinde eşi görülmemiş; rüşvet de yolsuzluk da yoksulluk da, bizzat sizin eserinizdir” dedi.

Milletvekili Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk ile ilgili sözlerini hatırlatarak, "AKP bundan yirmi yıl önce 3 'Y'nin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye vaadiyle iktidara gelmiştir. Bugün, yirmi koca yıl geride kaldı. Yirmi yıldır devleti tek başına yöneten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan, milletle alay eder gibi 'Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz, bunu biz yaparız, şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz' dedi" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE YASAKLAR OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ"

Ataş, "Evet, Sayın Erdoğan tam yirmi yıl sonra başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye'de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var demektedir. Bu, bir vaat değil, başarısızlığın açıkça itirafıdır. Evet, bugün Türkiye'de rüşvet var; evet, yolsuzluk var; evet, yoksulluk var; evet, yasaklar var. Yirmi yılın sonunda Türkiye'yi bu hale getirenler bugün çıkıp 'Yolsuzlukların önüne geçecek hazırlığı yapmaktayız' diyor, günaydın. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'nin yönetiminde yirmi yıldır siz vardınız. Türkiye, tarihinde eşi görülmemiş rüşvet de yoksulluk da yolsuzluk da bizzat sizin eserinizdir" diye konuştu.

"5-10 MAAŞ ALAN DANIŞMANLAR..."Eşinin şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı örnek göstererek, ülkenin her yerinden yolsuzlukların fışkırdığını vurgulayan Ataş, şunları söyledi:

"Eşinin şirketi üzerinden kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanlar, her ihaleden komisyon alan yüzde 10'lukçu rüşvetçiler yandaşları için ihale kanunlarında tam 192 kere değişiklik yapanlar, devlete çöreklenen beşli çeteler, yandaşa döviz endeksli garanti ödemeli projeler, devlet bankalarından usulsüz verilen ve geri ödenmeyen krediler, yandaşlara pazarlık usulüyle verilen türlü ihaleler, kayyumlara devredilip içi boşaltılan şirketler, AKP'nin yandaş vakıfları üzerinden yapılan büyük yolsuzluklar, borsada usulsüzlükle milyonlarca dolarlık servet edinenler, SPK üzerinden şirketleri haraca bağlayan vekiller, tek kalemde yandaş holdinglerin 500 milyon lira vergi borcunu silenler, görevi çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası'ndan kredi alıp tek kuruş ödemeden medya imparatorluğu satın alanlar, 'dinozor park' için Ankara halkının cebinden çıkan 750 milyon dolar, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldığı iddia edilen ve hazırlanan dosyalara İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan 13,2 milyar liralık yolsuzluk; 5-10 maaş alan danışmanlar, saray bürokratları..."

YAVUZYILMAZ, YOLSUZLUK DOSYALARINI GÖSTERDİ

CHP Grubu adına öneri üzerine sözü Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. Yanındaki dosyaları genel kuruldaki vekillere göstererek, "Nedir bu dosyalar? Bu dosyalar AK Parti dönemindeki yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarıyla ilgili yaptığım suç duyuruları" diyen Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Bu suç duyurularının sayısı 39 ve bu suç duyurularının parasal hacmi 600 milyar lira yani eski parayla 600 katrilyon lira. Şimdi, üç dakikanın içinde AK Parti dönemindeki bütün yolsuzları anlatmam imkânsız olduğu için size birkaç örnek vereceğim. Devlet Demir Yolları Ankara-İstanbul hattı rehabilitasyon işinde on beş yıldır bir türlü tamamlanamayan bir tünel var; tünelin adı T-26. Teftiş kurulu raporuna göre sözleşme fiyatı 59 milyon dolar, Devlet Demir Yollarının şirkete ödediği tutar 322 milyon dolar, aradaki fark 262 milyon dolar; güncel kurla yaklaşık 5 milyar lira, eski parayla 5 katrilyon lira. 5 kilometrelik tünelin her bir kilometresinde 1 katrilyon yolsuzluk var. Peki bu devasa vurgunun içinde kimler var? Tabii ki beşli çete, tabii ki AK Parti'li bürokratlar var."

"AK PARTİ TARİHİ, TÜRKİYE'DEKİ YOLSUZLUKLARIN TARİHİDİR"

AKP iktidarını eleştiren Yavuzyılmaz, "Toplam 17 iş kaleminde oluşan kamu zararı 600 milyon lira. Ayrıca şirkete 25 milyon avro da usulsüz avans veriliyor, avanstan hiçbir şekilde faiz alınmayarak yani yüzde sıfır faizle ancak üç buçuk yıl sonra para tahsil ediliyor. İşte size AK Parti dönemindeki sadece 2 yolsuzluktan örnek. Altını çizerek söylüyorum; AK Parti tarihi aynı zamanda Türkiye'deki yolsuzlukların tarihidir" dedi.

AK PARTİ, YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIĞINI İDDİA ETTİ

İYİ Parti'nin önerisi üzerine AKP Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Son on sekiz yılda AK Parti hükûmetlerimiz kamu yönetiminin daha şeffaf, hesap verebilir, dürüst ve katılımcı bir yapıya dönüşmesi ve yolsuzluklarla mücadele konusunda önemli adımlar attı. Yeni anayasal düzenlemelerin yanında, birçok kanunda da değişiklikler yapıldı. Örneğin, Bilgi Edinme Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına ilişkin kanun, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Sayıştay Kanunu gibi birçok kanun bu dönem içerisinde yasallaşmıştır" diye konuştu.

"YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE BİRÇOK ULUSLARASI SÖZLEŞMERE DE İMZA ATTIK"

Şeker, "Yolsuzlukla mücadele konusunda taraf olduğumuz birçok uluslararası sözleşmelere de imza atılmıştır. Örneğin, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Medeni Hukuk Sözleşmesi, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gibi birçok sözleşmeye de yine imza atılmıştır" şeklinde konuştu.

AKP VE MHP'Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Parti'nin önerisi, oylamaya sunulmadan önce İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, karar yeter sayısının aranmasını talep etti. Karar yeter sayısı bulunmayınca TBMM Başkanvekili Cemal Adan, birleşime 10 dakika ara verdi. Birleşimin ikinci oturumunda yapılan oylamada İYİ Parti'nin önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Editör: Yadigar Hanım