Sayıştay’ın AKP’li Kocaeli Belediyesi’nde yaptığı incelemelerde belediye mülkiyetinde olan 19 adet taşınmazı kanun hükümlerine aykırı olarak çeşitli dernek ve vakıflara tahsis ettiği belirlendi. 

Bağımsız Kocaeli’den N. Özgün Erbulan’ın haberine göre, Sayıştay, belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceğini belirtti. Büyükşehir mülkiyetinde olan 19 adet taşınmazın kanun hükümlerine aykırı şekilde çeşitli dernek ve vakıflara tahsis edilmesi tespitine belediye cevap verdi.

SAYIŞTAY TAHSİS İŞLEMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi, dernek ve vakıflara direkt taşınmaz tahsisi yapılmadığını, tahsislerin ilgili daire başkanlıkları tarafından belediye meclis kararına istinaden işbirliği protokolleri kapsamında yapıldığı belirtirken Sayıştay, “Açıklanan mevzuat hükümleri gereği hiçbir şart altında dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılması mümkün görünmemektedir. Belediye Meclisi’nin söz konusu tahsislerin yapılmasına dayanak oluşturan kararları ve buna ilişkin yapılan sözleşmeler yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olup yapılan tahsis işlemlerinin iptali gerekmektedir” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TÜGVA'YA DESTEK VERMİŞTİ

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçen yıl TÜGVA’ya tam destek açıklaması yaparak “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir. Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun” ifadeleri kullanmıştı.

SAYIŞTAY RAPORUNDA TAŞINMAZLARIN AMAÇLARI DIŞINDA KULLANILAMAYACAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu raporda ilgili kanun hakkında şu ifadelere yer verildi:
“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesinin (d) fıkrasında; belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilecekleri veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilecekleri belirtilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ‘Taşınmaz tahsisi’ başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasında ise; “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.’ denilmektedir. Belirtilen bu hükümlere göre belediyeler kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahalli idareler ile diğer T.C. Sayıştay Başkanlığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 14 kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. 02.02.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 16.10.2017 T. 2017/1 E., 5415/1 K. sayılı Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararına göre de; belediyeler, belediye meclislerinin bu konuya ilişkin alacakları kararla sadece mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taşınmaz tahsis edebileceklerdir.”

TAŞINMAZLARIN DERNEK VE VAKIFLARA KANUNA AYKIRI TAHSİS EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Raporda belediyeye ait taşınmazların kanun hükümlerine aykırı olarak dernek ve vakıflara tahsis edildiğinin tespit edildiği ifade edilerek şöyle denildi:

“Yapılan incelemede; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 19 adet taşınmazın yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırı olarak çeşitli dernek ve vakıflara tahsis edildiği anlaşılmıştır. Her ne kadar kamu idaresi cevabında, dernek ve vakıflara direkt taşınmaz tahsisi yapılmadığını, tahsislerin ilgili daire başkanlıkları tarafından belediye meclis kararına istinaden işbirliği protokolleri kapsamında yapıldığı belirtilse de, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereği hiçbir şart altında dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılması mümkün görünmemektedir.

Belediye Meclisinin söz konusu tahsislerin yapılmasına dayanak oluşturan kararları ve buna ilişkin yapılan sözleşmeler yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olup yapılan tahsis işlemlerinin iptali gerekmektedir.”

AKP’Lİ KÖRFEZ BELEDİYESİ’NE BORÇ VERİLMİŞ

Sayıştay raporunda aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Körfez Belediyesi’ne borç verdiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı. Raporda, “Büyükşehir tarafından geçmiş yıllarda Körfez İlçe Belediyesine verdiği borcun 2021 yılında geri ödemesinin tamamlanmadığı, borç bakiyesinin 636.265,60 TL kaldığı anlaşılmıştır” denildi.

Raporda ilgili kanun hakkında şu ifadelere yer verildi:

“5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, “Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon” başlıklı 27’nci maddesinde, ‘..Büyükşehir belediyesi, ilçe (…) belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe (…) belediyelerine mali ve ayni yardım yapabilir. T.C. Sayıştay Başkanlığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 26 Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz …’ denilmektedir.”

Aynı kanunun ‘Büyükşehir belediyesinin giderleri’ başlıklı 24’üncü maddesinde Büyükşehir belediyesinin giderleri arasında ilçe belediyelerine borç verilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı bilgisine yer verilen raporda, “Büyükşehir belediyesinin bağlı kuruluşlarla sınırlı olmak üzere belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabileceği ve bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmayacağı açıktır. Ancak belediyelerin ilçe belediyelerine borç vermesine izin veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine ait olan taşınmazlardan ikisini de Körfez Belediyesi’ne tahsis ettiği, taşınmazların ‘kafetarya’ olarak kullanıldığı da tespit edildi.

Editör: Yadigar Hanım