CHP, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

İptal davasını görüşen yüksek mahkeme, Gümrük Kanunu uyarınca tasfiye edilecek hale gelen eşya için açılan depo, mağaza ve satış reyonunun işlettirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne yetki veren düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Editör: Habererk Haber Merkezi