Antisemitizm, Yahudilere yönelik düşmanlık, ayrımcılık ve nefreti ifade eden bir terimdir. Tarihsel olarak, antisemitizm Avrupa'da Orta Çağ'dan itibaren var olan bir sorundur. Bu nefret, Yahudilere dini inançları, kültürel farklılıkları veya ekonomik başarıları nedeniyle yöneltilmiştir. Özellikle 20. yüzyılda, antisemitizm Nazi Almanyası'nda soykırıma yol açan bir biçimde şiddetlenmiştir.

Anti-semitizm, genel anlamda Yahudi halkına karşı önyargı anlamına geliyor.

Anti-siyonizm, Siyonizm adını alan siyasi ideoloji ve hareketin eleştirisi veya reddi olarak tanımlanır. Siyonizm, Yahudi halkının kendi ulusal devletini kurma hedefini taşıyan bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. Anti-siyonistler, özellikle İsrail'in kuruluşundan sonra, bu ideolojiyi eleştirmekte ve İsrail devletinin politikalarını sorgulamaktadır.

SİYONİZM NEDİR?

Siyonizm, Yahudi halkının kendi ulusal devletini kurma hedefini taşıyan bir siyasi ideoloji ve harekettir. Siyonizmin kökenleri 19. yüzyılın sonlarına, özellikle 20. yüzyılın başlarına dayanır.

Siyonizm, özellikle Theodor Herzl tarafından öne çıkarılmıştır. Herzl, Siyonistlerin Yahudi topraklarındaki bir ulusal ev kurmaları gerektiğini savunmuş ve bu düşünceyi siyasi bir harekete dönüştürmüştür. Bu çerçevede, Siyonistler öncelikle Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmaya çalışmışlardır. 1948'de İsrail'in kurulmasıyla bu hedef gerçekleşmiştir.

Editör: Habererk Haber Merkezi