Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, MÜSİAD yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Nebati, “Kur artık tartışılır olmaktan çıktı; döviz kurları dengeye kavuştu. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati TL'yi destekleyici yeni enstrümanlara ilişkin olarak "TL'yi güçlendirecek enstrümanlarımızı sunduk, dönem bu enstrümanları kullanma dönemi Birilerinin bize söylediği ve öğrettiği şeyin dışına çıkıyoruz, bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Döviz kurları dengeye kavuştu" dedi. Bakan Nebati kur korumalı TL mevduat hesaplarına katılımın dün itibariyle 91,5 milyar TL'ye ulaştığını aktardı.

Nebati ayrıca Türkiye'nin kendine yön gösterici rol biçtiğini ifade ederek "Birilerinin bize çizdiği patikada değil, kendi patikamızda ve kendi yolumuzda ve bu dönüşüme yön veren bir anlayışla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Cari işlemlerdeki iyileşme sürüyor - Yeni ekonomik modelle birlikte düşük cari açıktan cari fazlasına geçeceğiz. Ortodoks politikaları kenara bıraktık. Bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz

"AYDA 20 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Geçen yıl ilk 3 çeyrekte reel gayri safi hasıla büyümesi yüzde 11,7'ye ulaştı. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek. Malum geçen gün Cumhurbaşkanımız 225 milyar dolarlık ihracat rakamını açıkladı ve bu yıl ki 250 milyarlık hedefini ortaya koydu. Kapasite kullanımın oranının yüzde 80'lere geldiği Türkiye yeni yatırımlarla bu hedefe çok rahat bir şekilde ulaşacağımız açık. Türkiye ihracat dayalı büyümeye devam edecek. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,5 artış gösterdi. İmalat sanayi kullanım oranı aralıkta yüzde 78,4'le son yılların en yüksek değerine ulaştı. Satın alma yöneticileri endeksi en yüksek eşikle yılına devam ediyor

Kapandığımızda istihdamda ciddi işten çıkarmalar olacak diye ortalığı yaygaraya verenler oldu ne oldu 2021 ilk 10 ayında 2 milyonun üzerinde toplam istihdam artışı yaşanarak salgın öncesi döneme ulaştı ve bunu da aştı.

Artık ayda 20 milyar dolar ihracatla yolumuza devam ediyoruz. 2021'de ithalat yıllık yüzde 23,6 arttı. İhracat 32,9 arttı yani dış ticaret açığı 7,8 oranında azalarak 45,9 milyar dolara geriledi. Turizmde tarihi rekorlar kırdık. İlk defa Akdeniz ülkelerinden fazla turist kabul ettik. Salgına ve kapanmalara rağmen 29 milyon turistle 24 milyar doları aşan turizm geliri elde ettik. Bu yıl bunu da aşacağız ve rekorlarımızı kıra kıra yolumuza devam edeceğiz. Kişi başına düşen turizm geliri artarak devam edecek.

"KUR, TARTIŞILIR OLMAKTAN ÇIKTI"

TL'yi güçlendirecek enstrümanlarımızı sunduk, dönem bu enstrümanları kullanma dönemi. Birilerinin bize söylediği ve öğrettiği şeyin dışına çıkıyoruz, bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Döviz kurları dengeye kavuştu.

Ekim ayı itibariyle cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Yıl sonunda bunun daha iyi seviyelere geleceğine ilişkin göstergeler bizi mutlu ediyor. 2021'de çift haneli büyüme bekleniyor. Bunu da iyi bir noktada bitireceğiz ve cari açık yüzde 2'nin altını düşüyor. Şunu söylüyoruz; yeni ekonomik model düşük cari açıktan inşallah bu yıldan itibaren cari fazla ve büyümeye devam edecek. İhracat artmaya devam edecek, ihracat artarken, içerideki üretim artacak sanayi gelişecek istihdam artacak ve bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu yani bu yılın daha öngörülebilir olduğu istikrarlı ve Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu bir yıl olacak. Cari fazla ve büyüme hep birlikte bunları yaşıyıp, bunu da içselleştireceğiz.

"BİRİLERİNİN BİZE ÇİZDİĞİ PATİKADA DEĞİL, KENDİ PATİKAMIZDA VE KENDİ YOLUMUZDA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz ortadoks politikaları bir tarafa koyduk artık heteredoks politikalar. Ama bunu yaparken de eplektik olmayı ülkenin gerçeklerine, iş dinamiklerine, uluslararası konjektürün gereklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak ve özellikle de bütçe disiplininden taviz vermeyecek şekilde ilerleyeceğiz. Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli helal yoldan özellikle de üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayacağı bir dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum şeklinde gerçekleştirildiği herkesin hesabını kitabını yapabildiği, önünü görebildiği bir dönem olacak. Rahat olun.

Özellikle son yıllarda hızlı değişen sosyo-ekonomik dinamikler, küresel arz ve değer zincirlerinde önemli dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Türkiye olarak amacımız bu dönüşeme sadece ayak uydurmak değil aynı zamanda bu dönüşüme yön vermektedir. Türkiye bu rolü hak ediyor ve bunu ustalıkla yerine getiriyor. Toplumun tüm fertlerinin anlaması gereken şey bu. Türkiye rolünü öncü bir yön gösterici olarak çizdi. Birilerinin bize çizdiği patikada değil, kendi patikamızda ve kendi yolumuzda ve bu dönüşüme yön veren bir anlayışla devam edeceğiz.

"İHRACATINI GELİŞTİRMEK İSTEYEN ÜRETMEK İSTEYEN BİZE GELECEK"

Ülkemiz son yıllarda önemli ekonomik ve yapısal bir dönüşümü sağladı. Bu devam ediyor. Bu sürecin en önemli aktörleri de küresel talebi ve tüketici beklentilerin en doğru şekilde takip ve analiz eden değişen tercihleri en kaliteli ürünlerle mevcut gelir dağılımına en geniş ürün yelpazeyle ulaşabilen siz iş insanlarımızdır. Firmalarımız bugün uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale gelmek için yüksek katma değerli teknolojik ürünler üretmek zorunda. Bu dönemde, bu bağlamda hükümetlerimiz döneminde arge harcamalarını destekleyen politikalara her zaman önem verdik. Şimdi getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. İhracatını geliştirmek isteyen üretmek isteyen bize gelecek. Biz de net olarak şunu söylüyoruz; yeter ki üret yeter ki üretim kapasiteni arttır istihdamı arttır biz seni sırtımızda taşıyacağız taşımaya da devam edeceğiz.

Dün itibariyle kur korumalı TL mevduatta 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.

Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bundan sonrası yeni ekonomik modelimizin Türkiye’de uygulanabilir bir halde devam ettirilmesi, 2022 yılının öngörülebilir istikrarlı hedeflere uygun bir şekilde devam ettirilmesi, ve aldığımız bu gücü topluma ekonomi politikaları yönüyle de yayma dürtüsünden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Buradaki en önemli paydaşlarımız iş dünyası. Çünkü onlar istihdama katkı sağlayacaklar, onlar ürettikleriyle ülke ihracatın sırtlayıp yollarına devam edecekler. Biz sizinle birlikteyiz. Reel gerçekçi her türlü talepler noktasında da piyasada ön açıcı asla engelleyici olmayan politikalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda sizin her türlü öneri, görüşlerinizi çok değerli bir şekilde açıklıkla kabul ettiğimizi açıklıkla ifade ediyorum .Tüm ekonomi yönetimi olarak piyasa paydaşlarından habersiz asla bir adım atılmayacağını, şeffaflık vurgusunu net olarak yaptığımızı ifade ediyorum."