8 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılan ve 1.127.211 öğrencinin katıldığı Seviye Belirleme Sınavı’ nda 718 çocuğumuzun yabancı dil testinin yanlış hesaplanması üzerine açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesi 2577 sayılı kanunun 27. maddesinden doğan hakkını kullanarak 15 Ocak’ ta SBS’ nin yürütmesini durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma, idarelerin iş ve işlemlerinde almış oldukları kararların uygulanmasının askıya alınması/dondurulması anlamına geliyor. Yürütmeyi durdurma telâfisi güç ve imkânsız zararların oluşmasına engel olmak için İdare Mahkemelerin vermiş oldukları ara kararlardır. Zaten Ankara 18. İdare Mahkemesi de aynı gerekçeyi öne sürerek SBS’ nin yürütmesini durdurdu. Bakanlık yanlışlığı kabul etmişti. 12 Temmuz’ da mağdur öğrencilerimizin optik formlarını tekrar okuyup kamuoyuna duyurdu. Yani neresinden bakarsak bakalım yürütmeyi durdurma, doğru bir karardır. 

Millî eğitim bakanı; ailelerin tedirgin olmamasını, hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağını, belki 45 öğrencinin bir üst tercihine yerleşebileceğini açıkladı. Ancak bırakın 718 öğrencinin sınavını yanlış hesaplanmayı tek bir öğrenciyi bile yanlış hesaplasanız 1.127.211 öğrencinin sıralaması değişir. Bunu anlamak için öğretmen, sendika başkanı ya da millî eğitim bakanı olmaya gerek yok. Mozambik’ teki yerli kabileler bile rahatlıkla anlayabilir.

Millî eğitim bakanı, İdare Mahkeme’ ye yürütmeyi durdurmayla açılan davada mahkemenin karar süresinin 90 gün olduğunu ancak yürütmeyi durdurma kararının 6 ay sonra özellikle yaşadığımız süreçte verilmiş olmasını manidar buluyor. Bakan bey veryansın ediyor ama ben de soruyorum: Kamu hizmeti yürüttüğümüz süre içinde atacağımız adım bile yönetmeliklerle belirlenmişken İzmir’ de 5, İstanbul’ da 10, Ankara’ da 18, Türkiye’ de ise toplam 94 İdare, 25 Bölge İdare Mahkemesi’ nin varlığı nasıl açıklanabilir? Bu sistemi tıkayan kimdir? Zaten mahkemeye binlerce dava başvurusu yapılmasa İdare Mahkeme, kararını 90 değil 10 günde açıklardı.

Ayrıca neredeyse tüm Türkiye’ nin yarısını etkileyecek yanlışlığa imza atan bakanlıktan henüz bir istifa haberi gelmedi. SBS’ yi Matbaacılar Birliği mi okudu yoksa?Yücel ÖNDER

Türk Eğitim-Sen

Esenler İlçe Başkanı