Yatırım şartlarını sağlayan ‘yabancı yatırımcılar’ kolayca Türk vatandaşı olabiliyor. Yabancı yatırım uzmanı Avukat Abide Gülel, Rus vatandaşlarının bu yöntemi kullandıklarını  açıkladı ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmanın detaylarını anlattı.

“En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek,

En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazın 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla, noterde düzenlenmiş taşınmaz satış vaadi sözleşmesiyle taşınmaz alımını vaat etmek,

En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak,

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak,

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak,

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutmak ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırmak.

SADECE BİRİNİ SAĞLAMAK YETERLİ: EŞİ VE ÇOCUKLARI DA TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK!

Newsfindy’de yer alan habere göre, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan Rus vatandaşlarının yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu için de aynı yatırım kapsamında başvuru yapılabilmektedir. Yukarıda belirtilen yatırım şartlarından herhangi birini gerçekleştiren Rus vatandaşları istisnai yolla Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE EN ÇOK YATIRIM TERCİH EDİLİYOR!

TÜİK verilerine göre, ülkemizde en çok tercih edilen başvuru türü, taşınmaz yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır.

Valiliklerce askeri yasak bölge şerhi işlenmemiş parsellerden seçilecek olan, kat irtifakı yahut kat mülkiyeti kurulmuş ve üzerinde mülkiyeti kısıtlayıcı şerh/ haciz veya ipotek (proje finansmanı ipoteği hariç) bulunmayan taşınmazın satış bedelinin döviz karşılığının, devir öncesi Merkez Bankası’na satışının yapılması ve usulüne uygun “Döviz Alım Belgesinin” Türk vatandaşlığına başvuru yapılacağı şerhiyle düzenletilmesi, akabinde bedelin satıcı tarafa ödenmesi suretiyle süreç başlatılmalıdır. Gayrimenkulün gerçek piyasa değerini gösterir son üç ay içerisinde alınmış ve en az 400 bin USD kıymetinde olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi” (değerleme raporu) birlikte alıcının uyruk ispat belgeleri ve taşınmaz satışında kullanılan rutin evraklar ile tapu müdürlüklerinden başvuru yapılır. Yine aynı başvuru esnasında yahut sonrasında taşınmazın üzerine Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 3 yıl satılamazlık şerhi işlenmesi talebinde bulunulur. Şerhin işlenmesi akabinde başvurucunun dosyası ilgili tapu kadastro bölge müdürlüğüne gönderilir ve gereklilikleri sağlaması halinde uygunluk belgesi düzenlenir.

Editör: Habererk Haber Merkezi