Şeyhler sefada, müridler cefada Şeyhler sefada, müridler cefada

ürk tarihinde yer alan isyancı şeyhler, seyitler ve mollalar şöyle sıralanıyor:   Şeyh Ubeydullah, 1880’de Hakkari/Şemdinli’de, Şeyh Abdusselam Barzani, 1907’de Irak kuzeyinde, Ubeydullah oğlu Seyit Abdulkadir, 1920’de Koçgiri’de, Şeyh Said ve Seyit Abdulkadir, 1925’te Diyarbakır’da, Seyit Abdullah(Seyit Abdulkadir’in oğlu), 1925’te Şemdinli’de, Seyit Abdulkadir ekibi, 1930’da Ağrı’da(Ermenilerle birlikte), Molla Mustafa Barzani, 1930’da Hakkari’de, Dağlıca’da, Şemdinli’de isyan çıkartmıştır. ASALA ve PKK bunların bir devamıdır.    Bu listeden anlaşılacağı üzere iki isyancı başı vardır; Seyit Abdulkadir ile Barzaniler…   Türk tarihine Kürt isyanları olarak yazılmış olan bu ayaklanmalar gerçeği yansıtmamaktadır çünkü isyancıların bir numarası Seyit Abdulkadir Kürt değildir.  İkinci isyancı başı Barzaniler’in de Yahudi oldukları yolunda tezler vardır. Tüm bu isyancılar Halidi Cemaati'ndendir. Bugün Başbakan ve Cumhurbaşkanı da aynı Cemaat'in Gümüşhanevi Tekkesi'ndendir.   Tarih araştırmacılarının bu isyanların çıkarıldığı yer, çıkartan kişilerin kimliği, cemaati ve amaçları açısından yepyeni bir analize tabi tutmaları ve ortaya çıkacak tabloyu, bugün yaşanılan ve adına Kürt denilen sorunlarla yan yana getirmeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur.   Biz Cemaat ve Barzani ile bu amaçla bir ışık sunabiliyoruz.   Çocuklarımız bu izleri sürerek Türk tarihinin bu karanlık sayfalarını daha da aydınlatabilecek ve asıl tehdidin ne ve kim olduğunu açığa çıkarabileceklerdir.   
 

Editör: TE Bilişim