Niçin Değerler Eğitimi ?
Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir:
 İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
 Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
 Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi?
 Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi?
 Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?
 Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli?
 Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi?
 Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?
 Yükselen şiddet eğilimleri,
 Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),
 Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,
 İş ahlâkında düşüş,
 Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,
 Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.
 Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur.
 Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir.
 Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır.
Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir.Ortak değerler oluşturamayan bir toplumunbütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda Değerler Eğitimi çalışması yapmamız gerektiğine inandık.
 

Editör: Habererk Com