VitrA, Artema, İntema ve Burgbad markalarıyla faaliyet gösteren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, “Sağlıklı Bir Geleceği İnşa Ediyoruz” mottosuyla 2022 için hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Buna göre, kurumun 2022 yılında kullandığı elektriğin yüzde 93,4’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladığı açıklanırken, 2021 yılına göre toplam karbon emisyonlarını yüzde 38,5 azalttığı belirtildi. 4 ülkede 12 üretim tesisi, 105 uluslararası pazarda faaliyetleri bulunan kuruluş bu yıl, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin sürdürülebilirlik stratejisini, performansını, hedeflerini ve bunlara ulaşma yolundaki ilerlemesini şeffaf bir şekilde aktaran iki kapsamlı rapor oluşturdu. 

-“Tutkumuzun Hikayesi (Story of our Ambition)” başlıklı raporda, kuruluşun sürdürülebilirlik stratejisinin yanı sıra sürdürülebilirlik girişimleri, iyi uygulama örnekleri ve hedefleri yer alıyor. -“Eylemlerimizle İlgili Gerçekler (Facts about our Actions)” başlıklı ikinci rapor ise Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin sürdürülebilirlik performansını analiz etmek için veriye dayalı bir yaklaşım ortaya koyarak sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin ayrıntılı iç görüler sunuyor.

“Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Temini”

2021 yılına göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 doğrultusunda toplam karbon emisyonunu yüzde 38,5 ton ürün başına karbon emisyonlarını ise yüzde 36 oranında azalttıklarını belirten Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, raporda yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Enerji yoğun olan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir oyuncu olarak, gezegen sınırlarına saygı gösterme ve çevresel ayak izimizi azaltma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız veriyor ve düşük karbona geçiş yol haritamızı desteklemek için tüm olanakları değerlendiriyoruz. 2022 yılında Bozüyük tesisimizin çatısına 4 MW'lık ilk güneş enerji santralimizi başarıyla kurduk. Türkiye’deki operasyonlarımızda elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı yeşil elektrik temin ederek sıfırladık. İleriye dönük olarak, güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2025 yılına kadar 18 MW'a çıkarmayı planlıyoruz. Bu da yıllık elektrik ihtiyacımızın %30’unu, kuracağımız yenilenebilir enerji santrallarından karşılamamızı sağlayacak. Buna paralel olarak saha dışı yenilenebilir enerji projelerine yatırımlarımızı da hızlandırarak elektrik tüketimimizde %50 yenilenebilir enerji üretimine ulaşmayı hedefliyoruz. Geri kalan elektrik kullanımımız için yeşil elektrik sertifikaları temin etmeye devam edeceğiz. 2030 yılı sonuna kadar ise Türkiye'de elektrik tüketimimizin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyoruz.”

Özgen Özkan sözlerine şöyle devam etti: “Ağırlıklı olarak suyla çalışan bir ürün yelpazesine sahibiz. Kaynakları verimli kullanarak en düşük çevresel etkiye sahip ürünler tasarlamaya ve geliştirmeye, ürünlerimizin ömrünü uzatmaya ve doğa dostu malzemelerin payını artırmaya odaklanıyoruz. Başta ortak kullanım alanları olmak üzere, hanelerde de tüketilen su ve enerji miktarını azaltmak için tasarlanmış akıllı ve yenilikçi ürünler sunuyoruz. Sürdürülebilirliği gündemimizden hiç düşürmeden, tüm insanların hijyen ve esenlik ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmek için, inovasyon ve dijitalleşme konusundaki uzmanlığımızdan yararlanmaya devam edeceğiz."

eczacıbaşı sürdürülebilirlilik raporu

Özgen Özkan son olarak da; “Sürdürülebilir kaynaklar, toplum ve iş dünyasının hassas dengesini korumanın öneminin farkındayız. 2022’de Eczacıbaşı Topluluğu ile birlikte çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim alanında bir dönüşüm yolculuğuna çıktık ve sürdürülebilirlik odaklı inisiyatifleri geliştirmek için tüm departmanlarda çalışma grupları oluşturarak sürdürülebilirliği tam anlamıyla kucaklayan bir kurum kültürünü pekiştirdik. Bu süreçte kuruluşun sürdürülebilirlik hedeflerini ve yol haritasını da gözden geçirerek güncelledik.” dedi.

(Kaynak: DHA)

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı