Şirketleri sevindirecek haber

Şirketleri sevindirecek haber geldi.

Şirketleri sevindirecek haber

Cumhurbaşkanı Kararı ile zor durumdaki şirketleri kurtarma amaçlı finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin süre 2 yıl uzatıldı.

Zor durumdaki şirketleri kurtarma amaçlı borç yapılandırmalarının bankacılık kuralları esnetilerek uygulanmasını düzenleyen 32'inci maddenin süresi bir kez daha uzadı.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi şöyle: 

"Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanır. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

YORUM EKLE