Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

"Ortalaması 8 bin 733 lira"

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir teklif sahibi olarak milletvekillerinin sorularını cevapladı. Emeklide yaşa takılanlar (EYT) aylık maaş ödemeleri konusunda  "Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" ifadelerini kullandı.

Açlık sınırının altında kaldı

TÜRK-İŞ, açlık sınırını Ocak ayı için 8 bin 864 lira olarak belirlemişti. Aydemir'in EYT'lilere ortalama olarak söylediği bu miktar açlık sınırının altında kaldı.

"(SGK) personeli için ciddi bir idari yük"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesinin özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, "Hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmaları bu yükün hafifletilmesi bakımından  önemli" olduğunu belirterek  "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak" duyurusunda bulundu.

Editör: Merve Kankan