Türkiye'de yabancılara emlak ve arazi satışına tepkiler çığ gibi büyürken, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra bir keşişin İstanbul'un Türklerin elinden nasıl çıkacağına ilişkin sözlerinin üzerine yaptığı beddua sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Sultan Mehmet, 1453'te İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'nın gönüne gelir. Fatih'in burada yaşadığı olay şöyle nakledilir:

"Fatih İstanbul'u alıp, aAyasofya önüne geldiği zaman derinden derine bir inilti işitti. Sesin geldiği tarafa bir adam gönderdi. Hali perişan bir keşiş getirdiler. Huzura çıkardılar, niçin hapsedildin diye sordular. Kuşatma hazırlıkları sırasında Bizans İmaparatoru Konstantin'in kendisini çağırıp İstanbul'u Türkler'in alıp alamayacağını bildirmek için remil atmasını söylediğini, remilde istanbul'un Türkler'in eline geçeceğini bildirmesi üzerine Konstantin'in kızarak onu zindana attırdığını söyledi.

Bunun üzerine Fatih de İstanbul'un kendi elinden çıkıp çıkamayacağına dair remil atmasını ve doğruyu söylerse mükafatlandıracağını bildirdi. 

Keşiş remil attı ve şöyle dedi :

"İstanbul Türkler'in elinden harp ve darp ile çıkmayacak ancak öyle bir zaman gelecek ki elinizdeki emlak ve arazi azalacak bu suretle İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak."

Bu sözler üzerine Fatih elini kaldırarak;

"Fethettiğim yerleri ecnebilere satanlar Allah'ın gazabına uğrasınlar" diye beddua etti.

A. Süheyl Ünver'in İstanbul Risaleleri adlı eserinde yer alan olay, bugün, yabancılara arazi satışı ile Türkiye'nin elden gideceği endişelerini doğrular nitelikte. 

Editör: Yadigar Hanım