“Kürşat Yılmaz suçsuzdur” dedik “dava yenilensin” dedik, Adalet yerini buldu

Kürşat Yılmaz hakkındaki infaz durduruldu.

“Kürşat Yılmaz suçsuzdur” dedik “dava yenilensin” dedik, Adalet yerini buldu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ın ‘hürriyeti tahdit’, ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçlarından beraatine, hakkındaki infazın da durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu değilse Yılmaz'ın derhal serbest bırakılmasının istenilmesine hükmedildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 2018 yılındaKürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” tweetini atmıştı.

YENİDEN YARGILANMA KABUL EDİLDİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti.

Mahkeme, Kürşat Yılmaz'ın 1999 ve 2005 yılları arasında işlediği iddia edilen ‘hürriyeti tahdit’, ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçlarından beraatına, infazın durdurulmasına karar verdi.

Kürşat Yılmaz’ın yargılandığı davada ilk karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ocak 2010'da verilmiş; "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesince 2011'de kısmen bozulmuştu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada Kürşat Yılmaz, 4 Aralık 2019'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay, "suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay ve "yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY’DAN İKİNCİ KEZ BOZMA KARARI

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2020'de Yılmaz hakkındaki hükmü bozdu.

Dairenin kararında, duruşmalardan vareste tutulma talebi olmayan ve UYAP sisteminden yapılan sorgulamada hüküm tarihinde başka suçtan Kocaeli 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz’ın, yerel mahkemenin kısa kararının açıklandığı 4 Aralık 2019 tarihli oturumda hazır bulundurulmaması suretiyle kanuna aykırı davranılarak ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Aralık 2005'te düzenlenen iddianamede, Kürşat Yılmaz liderliğinde "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt" kurulduğu, örgütün faaliyetlerinin 22 Mayıs 1999 -13 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştiği ve temadinin bittiği son suç tarihinin 13 Eylül 2005 olduğu bilgisine yer verildiği aktarılan ceza dairesinin kararında, bu tarih itibarıyla yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" maddesi gereğince değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle sanık Kürşat Yılmaz'ın yeni kanunun "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Kararda, Yılmaz'ın aynı suç örgütünün Konya’daki yapılanması kapsamında Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğünce 19 Mart 2005’te gerçekleştirilen ve kamuoyunda “Endüstri Holding Operasyonu” olarak bilinen operasyonda gıyabi tutuklu olarak aranırken, 30 Mayıs 2005'te gözaltına alındığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 31 Mayıs 2005’te tutuklandığı kaydedildi.

Sanık Yılmaz'ın üzerine atılı “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçunun mütemadi suçlardan olduğu ifade edilen kararda, Yılmaz yönünden suç tarihinin Konya’daki operasyon nedeniyle yakalandığı 30 Mayıs 2005 olduğu ve sanık yönünden temadinin kesildiği belirtildi.

Kararda, suç tarihinde yürürlükte olan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ve 765 sayılı TCK ile daha sonra yürürlüğe giren TCK hükümlerinin ışığında değerlendirme ve uygulama yapılarak her iki yasanın ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması suretiyle ‘lehe yasanın saptanması gerektiğinin gözetilmediği’ kaydedildi.

Bu sebeplerin bozmayı gerektirdiği kaydedilen kararda, sanık Yılmaz'ın savunmalarının yanı sıra sanıklar Mustafa Öner Murat Savaş, Abdurrahman Naci Sevinç, Mehmet Akyıldız ve Yüksel Gülbahçe’nin savunmaları, sanık Erdal Çetin’in temyiz itirazları yerinde görülerek, hükmün bozulmasına ve ‘sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına’ oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

YEREL MAHKEME BAŞVURUYU KABUL ETTİ

Başvuruyu dosya üzerinden değerlendiren İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suç tarihinin 30 Mayıs 2005 olduğunu gösteren Yargıtay kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun “Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri” başlıklı 311. maddesinin "Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa" fıkrasında gösterilen yeni delillerden sayılarak sanık Kürşat Yılmaz'ın yargılamanın yenilenmesi istemini kabule değer buldu.

Mahkemenin kararında, yazılı mütalaası alınan cumhuriyet savcısının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile duruşma açılmaksızın sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve hükümle birlikte infazın durdurulmasına karar verilmesini talep ettiği bildirildi.

CMK uyarınca duruşma yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı aktarılan kararda, sanığın 765 sayılı TCK ile 4422 sayılı Kanun'un yürürlükte bulunduğu ve henüz 5237 sayılı TCK'nin 220/5. maddesinin yürürlükte bulunmadığı dönem olan 30 Mayıs 2005'te yakalanarak tutuklandığı kaydedilen kararda, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 8 Ekim 2020 tarihli kararı ile sanığın 30 Mayıs 2005'te yakalanıp 31 Mayıs 2005'te tutuklanmasıyla 30 Mayıs 2005'te temadinin kesildiğinin ortaya konulduğu belirtildi.

‘ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TÜM SUÇLARDAN YARGILANAMAZ’

Bu sebeple sanığın yeni TCK'nin yürürlüğe girmesinden önceki dönemde işlenen eylemlerden ötürü bizzat işlediği suçlar veya iştirak hükümlerinin uygulanabileceği suçlar dışında cezalandırılamayacağına işaret edilen kararda, “Sanığın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005 esas sayılı dosyasının hükümlerinde bizzat işlemediği ve iştirak da etmediği eylemlerden ötürü 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla cezalandırıldığı, bahsi geçen eylemlerin 1999 yılı Haziran ayı ile 31 Ocak 2005 tarihleri arasında işlendiği ve yeni TCK'nin 'Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır' maddesinin uygulanamayacağı anlaşılmıştır” denildi.

Mahkeme, tüm bu nedenlerle, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2005 sayılı dosyası kapsamında yargılamanın yenilenmesine ve bu hükümler yönüyle 19 Ocak 2010 tarihli hükmün sanık Kürşat Yılmaz yönüyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanık Kürşat Yılmaz’ın suçların tamamından ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005 esas sayılı dosyasının 35, 36, 39, 47, 48, 49 ve 51 numaralı hükümlerinin infazının sanık Kürşat Yılmaz yönüyle durdurulmasına karar veren mahkeme, gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, bir başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal serbest bırakılmasının istenilmesine, sanığın sabıka kaydındaki ilgili hükümlerin kayıttan çıkartılması için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına ve sanığın tazminat davası açmaya hakkı bulunduğunun bildirilmesine hükmetti.

BAHÇELİ’NİN ESKİ TWEETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mayıs 2018’de Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’la ilgili bir tweet atmıştı.

Bahçeli söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

2020 YILINDA NE DEMİŞTİK

KÜRŞAT YILMAZ DOSYASI FETÖ KUMPAS DOSYASIDIR

Kürşat Yılmaz dosyası tam anlamıyla FÖTÖ’nün kurduğu bir kumpas dosyasıdır. Kürşat Yılmaz bunu duruşmalarında defalarca dile getirmiş olmasına ve mahkemeye 2006 yılında tam 16 sayfalık dilekçe vermiş olmasına rağmen, ne mahkeme heyeti nede başka bir merci bu konuda kılını dahi kıpırdatmamıştır.

FETÖ’nün kurguladığı kumpasların ilki Nuh Mete Yüksel’e yapılan kaset kumpası diğeri ise Kürşat Yılmaz'a kurulan çete kumpasıdır.

Kürşat Yılmaz 2006'da Cumhuriyet Başsavcılığı’na, o dönemin Başbakanlığına, o dönemin Cumhurbaşkanlığına, MİT müsteşarlığına 16 sayfalık bir mektup gönderiyor. Mektupta Fethullahçı yapılanmanın Hrant Dink’e yapılmamsı istene bir suikast ve yine başka birkaç eylem istiyor.

Kürşat Yılmaz bu eylemleri kabul etmediği için kendisine bu kumpas kuruluyor.

Bu konu hakkında bilgi sahibi uzmanlardan aldığımız bilgiye göre “Kürşat Yılmaz” çetesi diye yargılanan insanlardan, evinin çatısını tamir eden adamdan parasını aldı, almadı görüşmelerinden dolayı, çatı tamircisi çete üyesi kabul ediliyor.

Sekiz veya 10 gasp eyleminden söz ediliyor. Ama bu gasp eylemlerinin hiç biri gerçekleşmediği gibi sadece “teşebbüs” olarak nitelendiriliyor.

Hatta bu gasp olayları sebebiyle Kürşat Yılmaz, bir duruşma sırasına mahkeme başkanına “Efendim siz beni rezil etmeye mi çalışıyorsunuz? Benim adım Kürşat Yılmaz, öyle bir İddia olabilir mi? Ben nasıl bir çeteyim ki hiçbir eylemi gerçekleştirememişim. Ve hepsi teşebbüste kalmış. Siz beni ya cinayetten yargılarsınız ya da gasptan yargılarsanız”

Öte yandan Kürşat Yılmaz Çete davasından dolayı el koyulmuş, hiçbir silahın olmaması ise ayrı bir garip durum olarak karşımıza çıkıyor.

KÜRŞAT YILMAZ “FETÖ'NÜN İLK MAĞDURUYUM”

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14’üncü celsesi görülen duruşmada Kürşat Yılmaz bir söz alarak şunları söylemişti “Fetullahçı Terör Örgütü’nün ilk mağdurlarındanım. Avukatım Osman Beniz, 17-25 Aralık kumpaslarından sonra Adalet Bakanlığı’nda bulunduğu esnada yanında diğer görevliler benim FETÖ’nün ilk mağduru olduğumu belirtmişlerdir. Ben gerçekten suçsuzum. 15 yıldır içerdeyim” demişti.

FETÖ kumpasına uğrayan Kürşat Yılmaz suçsuzdur! Gereken indirim değil, yargılanmanın yenilenmesidir.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 17:09
YORUM EKLE