Güney Çin Denizi, Akdeniz’in 1,5 katı genişliğinde. Üç trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Toplam deniz taşımacılığının 1/3’ü buradan geçiyor. Filipinler, Malezya, Bruney, Tayvan, Endonezya, Singapur, Kamboçya, Tayland ve Vietnam’ında bu denizde kıyısı var. Buna rağmen Çin, nerdeyse denizin tamamında hak iddia ediyor. BM’ye göre, bir adada hak iddia edilebilmesi için, o adanın doğal, yaşanabilir olması ve batık olmaması gerekir. Çin, Güney Deniz’indeki onlarca batmış adayı yüzeye çıkardı, kayalığı da suni eklemelerle büyütüp ada haline getirdi. Sonra adaların üstüne askeri tesisler inşa etti. Adalar vasıtasıyla, denizin tamamında hak iddia ettiği gibi, askeri olarak ta pozisyonunu güçlendirdi. ABD’de, Güney Çin Denizi ve civarında konumlandırdığı filolara  sürekli askeri harekatlar yaptırıyor. İki tarafta birbirlerini devamlı taciz ediyor.  Bu sorunda, Çin halkı devletinin yanında. Neticede hemen güneylerinde, bin kilometrenin üzerinde sahil şeridine sahip oldukları bir deniz söz konusu. Amerikalılarsa devletini desteklemiyor. Halkın ekseriyeti, ’’Ne işimiz var bizim o denizde? Niçin orda çocuklarımız ölsün? Bize ne?’’ fikrinde. Çin’in bir avantajı da ideolojik hareket etmemesi. Ticaretine bakıyor, hem kendinin hem de ticaret ve yatırım yaptığı yerlerin kalkınmasını hedefliyor. Beyaz Sarayın, demokrasi ve insan haklarını sorun haline getirmesi, doğal olarak  bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini olumsuz etkiliyor.

Güney Çin Denizinin tek çıkışı Malakka Boğazı. Çin, ABD’nin ilerleyen süreçte, bir bahaneyle kendisini denizden, Malakka Boğazını kapatarak ablukaya alabileceğini öngörüyor. Böyle bir durum olduğunda ekonomisi çöker. Çin’in ‘’Yeni İpek Yolu Projesinin’’ ifade edilmeyen gerçek sebebi budur. Böyle bir abluka olduğunda, Çin uluslararası pazarlara, hammadde kaynaklarına kara ve demiryoluyla ulaşmayı planlıyor. Yoksa karayolu ve demiryolu, denizyoluna nazaran, hem pahalıdır, hem de nakliye daha uzun süre alır. Ayrıca Çin’in onlarca devasa limanı var. İstediği her yere ulaşabiliyor. Niçin, ilaveten yüz milyarlarca dolar harcayıp yol ve demiryolu yapsın? Şunu da belirtelim ki, ‘’Yeni İpek Yolu’’ yatırımı, abluka olasılığını bitiriyor. Çin, pazarlara ve hammadde kaynaklarına karadan ulaşabildiği takdirde, ABD ona denizde ambargo uygulamaz. Sonuç alamayacağı bir şeyi neden yapsın? Bu yatırımın bam teli bu. Çin’i güvenceye alıyor. Yoksa tamamlanan otoyollarla, demiryollarına bakıldığında, dikkat çekecek derecede hacim artışı olmadığı görülecektir.