Ülkücülük ne Tayyib’i ne iktidarı ne kötü gidişi ne andımızla karşı çıkanları ne milliyetçiliği ayakları altına alanları ne parlamenter sistemden vazgeçip demokrasiyi sandığa gömüp saltanatlarını gerçekleştirenleri desteklemektir.

Ülkücülük, T.C.nin Atatürk çizgisinde vatanının bölünmez bütünlüğünü parlamenter demokrasiyi desteklemektir.

Ülkücülük, Vatanın bekası diyenlerin peşinden gitmek hiç değildir. Beka sorununu meydana getirenler hangi beka sorununa çare olacaktır. Şimdiye kadar yaptıkları yapacaklarını ortaya koymaktadır.

Ülkücülük milli duyarlılığı yüksek olmak, milli vicdanî ile hareket etmek milli konularda uyanık olmaktır.

 Ülkücülük, günün modasına takılıp sürüklenmek değildir.

Ülkücülük, güçlüden kazanandan yana olmak demek hiç değildir. Öyle olsa idi Atatürk, Atatürk olmazdı.

Ülkücülük olaylara parti gözlüğü ile bakmak değildir. Olaylara Milli gözlükle bakmaktır. Milli hassasiyetle yaklaşmaktır. Demokratik değerlere demokratik terbiye içinde sahip çıkabilmektir. Demokrasi mücadelesinde en önde olmaktır. Türk demokrasisine sahip çıkabilmektir. Partiye sahip çıkmak değildir. Demokrasi olmadan partilerin olmayacağını bilecek kadar uyanık olabilmektir. Onun için diyorum ki aday belirlemelerde ve parti içinde demokrasi olmadan yurt sathında demokrasinin olduğunu iddia eden siyasiler vatandaşın aklıyla alay etmektedir.

Ülkücülük, Demokratik sistemden vaz geçip saltanatlarını kuranlara bu parti liderlerinden oluşan oligarşik düzene ikazını yapmaktır.

Ülkücülük, Demokratik Sistemin ateşli savunucusu olabilmektir. Türk demokrasisini yeniden bütün kurum ve kuralları ile yerleştirebilmek bunun için sonuna kadar mücadele edebilmektir.