Enstitü İstanbul İSMEK, “İstanbul’un Edebi, Tarihi ve Kültürel Hafızası”nın izlerini, yeni açılan aynı adlı eğitim programıyla sürdürüyor.

Program yelpazesine yeni eklenen bu eğitimde; İstanbul’un tarihi, kültürel ve sosyolojik öneminin, edebi eserlerde ele alınışı, pozitif ve estetik perspektifte ele alınıyor.

Ayrıca konunun meraklısı katılımcılarıyla, İstanbul’un tarihsel dönemlerde sosyo-politik ve sosyo-kültürel dönüşümünün, farklı edebi türlere hangi yönleri ile yansıdığı ve edebiyatı nasıl etkilediği üzerinde duruluyor.

SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM, EDEBİ AÇIDAN ELE ALINIYOR

Kişisel Gelişim ve Eğitim alanında yer alan “İstanbul’un Edebi, Tarihi ve Kültürel Hafızası” programıyla; üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış, farklı uygarlık ve kültürlere tanık olmuş stratejik bir kent olan İstanbul’un, tarihsel süreçler içerisindeki sosyo-politik ve sosyo-kültürel dönüşümünü edebi bağlamda ele alınması amaçlanıyor.

Programın eğitim sürecinde edebiyatın; tarih, din, sosyoloji, felsefe, psikoloji ve güzel sanatlar arasındaki ilişkisi üzerinde duruluyor. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve güzel sanatların diğer dalları ile ilişkisinin de ele alındığı programda, edebiyatın dolaylı olarak ilişkili olduğu fizik, coğrafya, astronomi ve tıp gibi bilim dallarıyla yüzeysel ilişkisine de değiniliyor. Eğitime katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmuyor.

“İstanbul’un Edebi, Tarihi ve Kültürel Hafızası” eğitimini başarıyla tamamlayanlar, kişisel gelişim ve eğitim alanında kendilerini geliştirerek bu alanlarda iş bulabiliyor. 

Editör: Yadigar Hanım