Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu rektör olarak atandığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) ‘kişiye özel’ 47 öğretim üyesi ilanı açıldı. İlanlar bugün Resmi Gazete'de yer aldı.

İlanlarda, adayların akademik çalışma alanlarına yer verilirken, bazı ilanlarda yüksek lisans veya doktora tezlerinin dahi yazıldığı görüldü. İlanlar, ‘adrese teslim’ denebilecek cinsten.

Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre, ‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.

Buna rağmen, söz konusu ilanlarda buna uyulmadı.

Lisansüstü tezlerinin isimleri yazıldı

Söz konusu ilanlarda adayların çalışma alanlarına yer verilirken, bazılarında yüksek lisans veya doktora tezlerinin adları veya adlarının bir kısmı yazılmış.

1.png2.png3.png

O ilanlardan bazıları şöyle:

* Mimarlık bölümü için açılan doktor öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: İstanbul ahşap konut mimarisinde Avrupa etkisi konusunda çalışmaları olmak.

* Kimya bölümü için açılan doçent öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: Ftalosiyaninlerin biyolojik doku boyama ve ince film optik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

* Çevre mühendisliği için açılan doktor öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: Ekstremofillerin tanımlanması, yetersayı etkisini azaltma mekanizması ve biyokatalitik membranların üretimi üzerine çalışmaları olmak.

* Gıda mühendisliği için açılan doktor öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: Isıl olmayan gıda prosesleri, gıda matrisi ve enkapsülasyon yöntemlerinin gıda biyoaktif bileşenlerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

* Tekstil mühendisliği için açılan doktor öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: Tekstil tabanlı yumuşak robotik sistemler üzerine çalışmaları olmak.

* Çalgı eğitimi için açılan doçent öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: Barok dönemi üzerine uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak ve Viyola çalgısında basılı sanatsal/eğitim materyalleri bulunmak.

* Yenilenebilir enerji için açılan profesör öğretim üyesi pozisyonunun özel şartı: Hidrojen ve yakıt pilleri konularında çalışmaları olmak.

DAHA ÖNCE DE BENZER İLANLAR AÇILMIŞTI

İTÜ’de bu yılın başında da benzer ilanlar açılmış, Diken bu ilanları haberleştirmişti.

Üniversitedeki akademisyenler ve öğrenciler bunu ‘kadrolaşma’ olarak yorumlamıştı. Üniversite bileşenleri bu ilanların ‘hem hukuka hem de yönetmeliğe aykırı olduğunu’ belirtirken söz konusu ilanların ‘bilimsel rekabeti engellediğini bu durumun da üniversitenin kalitesine etkisinin olumsuz olarak yansıyacağını’ vurgulamıştı.

Hatta bu ilanlardan maden fakültesi için açılanın, fakülte dekanının yeğenine özel olarak açtığı ortaya çıkmıştı.