ÖTV artırımından sonra kemerleri sıkma kararı alan iktidar kamu kurumlarında da tasarruf uygulama kararı aldı. Kamu kurumlarına bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu tasarruf genelgesi gönderildi.

Bakan Şimşek'in kamu kurumlarına gönderdiği genelgede, deprem kaynaklı maliyetler dışındaki bütün harcamaların gözden geçirilmesi, tasarruf tedbirlerinin ivedilikle uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması ve tasarruf tedbirleri uygulanırken takibinin de tavizsiz sağlanması gerektiği vurgulandı.

Genelgede ayrıca, kurumların kendi bütçeleri veya diğer kaynaklardan yapacakları harcamaları, genelgeyle belirlenen tedbirlere uygun olarak gerçekleştirmeleri istenirken, bütçe sınırları içinde kalınarak maksimum tasarruf anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Faaliyet genişlemesi ve iş artışı gibi bütçelere ilave yük getirecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekilen genelgede, harcamaların ilgili mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmasına dikkat edilmesi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla ölçek ekonomisinden yararlanılması ve ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için çaba gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Editör: Yadigar Hanım