Pandemiyle beraber getirilen ücretsiz izin hakkının bitişiyle beraber vatandaşlar bu hakların kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi hakları etkisini merak ediyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, Yargıtay kararlarına kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ancak bir tarafın talebini diğer tarafın kabulü ile mümkündür. Bu kural hem işçiyi hem işvereni bağlıyor. İşveren, rızası olmadan tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkartamayacağı gibi, işçi de hangi sebeple olursa olsun işveren kabul etmeden ücretsiz izne çıkamaz. İşçinin tek taraflı ücretsiz izne çıkma hakkı bulunmuyor.

İŞÇİNİN ÇALIŞMADIĞI ZAMANLAR YILLIK İZİN İÇİN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILIYOR

Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için işçinin işyerinde bir yıl çalışması gerekir. İzleyen yıllarda yeniden izne hak
kazanabilmek için tekrar bir yıllık sürenin dolması gerekir. İşçinin boşta geçen bazı süreleri yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılır. Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler ile zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu çalışmadan geçirilen zamanın 15 günü yıllık izin hesabında çalışılmış gibi kabul edilir.

Ancak, zorlayıcı sebeplerle çalışılmayan sürenin 15 günlük kısmının çalışılmış gibi kabul edilebilmesi için işçinin yeniden işe başlaması şartı bulunuyor. Bu sayılanların dışındaki ücretsiz izin süreleri yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

Editör: Yadigar Hanım