Hürriyet yazarı Oya Armutçu, vergi hukuku uzmanı avukat Dr. Burak Aslanpınar’la yaptığı röportajda anlattı.

1-2023 yılı için elde edilen kira gelirinin beyannamesinin 31 Mart’a kadar verilmesi gerekiyor.

2-İşyeri, arazi, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, imtiyaz hakları, telif hakları, motorlu araç kiraları da vergilendirilir.

3-KİRA İSTİSNASI KAÇ TL

2023 yılında elde edilmiş konut kira gelirleri yıllık 21 bin TL’yi geçmiyorsa vergi ödenmesi gerekmediği gibi beyanname verilmesine de gerek yok. Söz konusu istisna tutarı 2024’te elde edilecek kira gelirleri bakımından 33 bin TL olacak. Birden fazla konutu veya birden fazla konutta hissesi bulunan kişiler için de bu istisna sınırı, tüm konutların toplamında geçerli. Örneğin yıllık 20 bin TL ve 15 bin TL kira gelirleri olan iki ayrı konutu bulunan kişi, istisna sınırını aştığı için kira gelirine ilişkin beyanname vermek zorunda.

4- Kira geliri vergisi nasıl hesaplanıyor?

2023 yılındaki konut kira geliri 21 bin TL’nin üzerindeyse verginin hesaplanabilmesi için öncelikle yıllık kira geliri tutarından bu 21 bin TL indiriliyor. Kalan tutar üzerinden gider de düşüldükten sonra vergi hesaplanıyor. Örneğin, yıllık 120 bin TL olan kira gelirinden önce 21 bin TL düşüldükten sonra kalan 99 bin TL’den de giderler indiriliyor. Giderleri indirmede biri tercih edilmesi gereken iki yöntem var: 1- Götürü gider yöntemi 2- Gerçek gider yöntemi

5- Hangi yöntemi seçmek avantajlı?

Kira hasılatının yüzde 15’i götürü gider olarak indiriliyor. Kalan tutardan gelir vergisi hesaplanarak ödeniyor. Başka gider gösterilemiyor. Götürü gider yöntemini seçtikten sonra 2 yıl boyunca gerçek gider yöntemine geçiş yapılamıyor.

6- Gerçek gider yönteminde kira vergisinden indirilebilecek giderler neler?

Gerçek gider yöntemi ise daha karmaşık ama çok sayıda giderin gösterilmesi mümkün olabiliyor. Kiraya verilen gayrimenkulle ilgili indirilebilecek giderlerden bazıları şu şekilde:

- Bir adet gayrimenkulün edinme yılından itibaren 5 yıl süre ile edinme bedelinin yüzde 5’i,

- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleri (örneğin kredi faizi),

- Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idari giderler,

- Sigorta giderleri, - Vergi, harç ve iştirak payları, - Kiraya verilen için ayrılan amortismanlar,

- Kiraya verenin yaptığı onarım, bakım ve idame giderleri,

Koç Holding’den milyonlarca euroluk seri üretim! Koç Holding’den milyonlarca euroluk seri üretim!

- Kiraya verenin ödediği kiralar ve diğer gerçek giderler,

- Kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanın kira bedeli,

- Mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Editör: Habererk Habererk