Modern üretimin değişkenliği, üretim süreçlerinin karmaşıklığı ve üretkenliği ve karlılığı artırma baskısı, çoğu üreticinin üretim yürütmesinin otomasyonuna bir şekilde yatırım yapmasını gerektirir. Teknik olarak, tüm üreticiler bir tür MES kullanır, ancak sistemlerin derecesi ve sofistike olması büyük ölçüde değişir. Bu yazıda, MES'in ne olduğuna ve günümüz sistemlerinin üreticilere daha fazla optimizasyon sağlamak için nasıl yardımcı olabileceğine bakacağız.

MES Nedir?

Üretim yürütme sistemi (MES), üretim sürecinde kaliteyi ve verimliliği sağlamak için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Üretim hem fabrika hem de üretim seviyelerinde gerçekleşir. Bu sistemler, birden fazla fabrikayı, aynı zamanda canlı site ve tedarikçi üretim bilgilerini birleştirir. Ayrıca, ekipmanlar, denetleyiciler ve diğer işletme yazılımlarıyla entegre olarak tüm üretim operasyonlarında nihai görünürlük, verimlilik ve kontrol sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, MES yazılımının yetenekleri, üretimin üç temel unsuru etrafında döner: üretim siparişleri, insan kaynakları ve ekipman.

MES'in Evrimi

1997 yılında, MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) International, MES'in kapsamını MESA-11 modeli aracılığıyla tanımladı. Etkili bir BT uygulaması yoluyla operasyon yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan bir organizasyon olarak, MESA'nın en eski modeli, MES'in 11 temel işlevini belirledi. Bu işlevler arasında operasyon yönetimi, üretim birimlerinin gönderilmesi, ürün takibi ve soy bilimi, işçi yönetimi, kalite yönetimi, bakım yönetimi, veri toplama ve edinme, süreç yönetimi, performans analizi, belge kontrolü, kaynak tahsisi ve durumu bulunmaktadır.

2004 yılında, MESA modeli iş operasyonlarını da içerecek şekilde genişletildi. Bu güncelleme, iş operasyonlarını temel operasyonlarla birleştiren İşbirlikçi MES veya C-MES olarak adlandırıldı ve rekabet, dış kaynak kullanımı ve varlık optimizasyonunu hesaba kattı. Amaç, MES çözümlerini, tedarik odaklı sistemler, müşteri odaklı sistemler ve ERP gibi performans odaklı sistemler gibi diğer alanlarla bağlantılı hale getirmekti.

MES Kullanan Endüstriler

MES, birçok endüstride kullanılmaktadır, ancak hızla büyüyen bazı alanlara örnek olarak şunlar sayılabilir:

  • Endüstriyel Üretim

  • Gıda ve İçecek

  • Tüketici Ürünleri

  • Elektronik ve Teknoloji

  • İlaç ve Tıbbi Cihazlar

MES, karmaşık süreç iş akışlarını, yüksek hacimli otomatik veri toplama, siparişe göre üretim, ayrı montaj, partili süreç, rulo ürünler ve daha fazlasını destekler. MES'in prensipleri, tüm üretim endüstrisi için geçerlidir. Örneğin, MES, malzeme izlenebilirliği sağlar. Yiyecek ve İçecek, Tıbbi Cihazlar, Havacılık ve diğer endüstriler tarafından uyumluluk sağlamak için bu izlenebilirlik gereklidir. Bir üretim ERP sistemi ile eşleştirildiğinde, kaliteli bir MES, bir üretim işletmesini dönüştürebilir ve işletme genelinde operasyonları optimize edebilir.

Bir Üretim Yürütme Sisteminin Faydaları

MES sistemlerinin üretim tesisleri ve fabrikalar için neden değerli olduğunu sorgulayabilirsiniz. İşte MES sistemlerinin üretim tesisleri ve fabrikalar için faydalı olmasının nedenleri:

İyileştirilmiş Verimlilik ve Atık Azaltma

Bir MES'in, atölyede herhangi bir tutarsızlık veya verimsizlik tespit etmeye yardımcı olacağına inanılır. Bu, sorunu düzeltmek için süreçleri hızlı bir şekilde durdurur ve gereksiz malzeme ve masrafları azaltır.

Yapay zekanın insanlığa büyük zararı ortaya çıktı Yapay zekanın insanlığa büyük zararı ortaya çıktı

Durdurma Süresinin Azaltılması

MES çözümleri gerçekçi üretim programları oluşturur ve hammadde ve parça envanterini izler. Bu, parçalar taşınırken programları yeniden yapılandırmayı önler ve personeli daha etkili bir şekilde planlamanıza olanak tanır.

Dijitalleşme ve Veri

Bir MES ile atölyede kayıt tutma gerçek zamanlı olarak yapılabilir. Bu, kağıt notları ve elektronik tabloları azaltmanın yanı sıra iş modelinizi değerlendirmek ve fiyatları tahmin etmek için değerli verileri toplamanıza olanak tanır.

Maliyetlerin Azaltılması

Gerçek zamanlı veriye sahip olmak, karar vericilerin daha stratejik hareket etmesini sağlar. Daha bilinçli kararlar alabildiğinizde, siparişler üzerinde maliyet tasarrufu yapabilir, işletme üretim hatlarından personeli serbest bırakabilir, envanteri kontrol edebilir ve genel verimliliği artırabilirsiniz.

ERP Entegrasyonu

MESA modelinde gösterildiği gibi, MES ERP sistemleriyle kolayca entegre olabilir. Bu, bağımsız sistemlere ve uygulamalar arasında veri tekrarı yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bağlı sistemlerle birlikte, operasyonlara daha iyi bir görünürlük kazanır, daha doğru projeksiyonlar yapabilir ve karar verme sürecini iyileştirebilirsiniz.

MES ve ERP Nasıl Birlikte Çalışır?

MES ve ERP sistemleri, üretim konusunda ayrı ama birbirini tamamlayıcı rolleri vardır. MES, atölyenizi planlama ve lojistik sistemlerinize bağlar, ki bunlar aslında bir ERP çözümüdür. MES, makineler ve denetim sistemleri gibi alanları değerlendirecektir. ERP sistemleri ise planlama ve programlama gibi ihtiyaçları inceleyecektir.

Temel olarak, ERP sistemleri, işletmenizin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir bilgi sistemi getirir. Bir ERP ile tüm bağlantılı iş operasyonlarınızı görebilir, her birinin durumunu, etkileşimlerini ve bu alanların her biri hakkında gerçek zamanlı verileri görebilirsiniz. MES, bu ERP bulmacasının sadece bir parçasıdır. ERP sistemi, üretimle ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir; MES, sorunu nasıl çözeceğinizi gösterecektir.

Bir MES ve ERP birlikte çalıştığında, organizasyonunuz hakkında tam bir görünüm ve tek bir doğru kaynağa sahip olursunuz. İşletmelerin büyüyen ve değişen bir iş ortamında operasyonlarını optimize ettiği ve rekabetçi kaldığı yoldur. ProManage, çeşitli endüstrilerdeki üreticilere daha büyük bir görünürlük ve kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.

ProManage MES hakkında daha fazla bilgi edinmek ve üretim işletmenizi nasıl optimize edebileceğini öğrenmek için, web sitemizi ziyaret edin.

MES, üretim sürecinde kaliteyi ve verimliliği sağlamak için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Bu sistemler, üretim siparişleri, insan kaynakları ve ekipman gibi üretimin temel unsurları etrafında çalışır. MES sistemi, atölye ve fabrika seviyelerinde operasyonları yönetir ve entegre eder. MES, hızla büyüyen endüstrilerde yaygın olarak kullanılır ve birçok avantaj sağlar. MES, ERP sistemleriyle birlikte çalışarak, organizasyonlara daha büyük bir görünürlük ve kontrol sağlar.

Editör: İsmail Türk