MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı,Asgari ücretin net olarak açlık sınırının üstüne çıkması ve büyük şehirlerde asgari ücretlilere ulaşım desteği sağlanması gerektiğini” söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesi tartışılıyor.

 MHP adına konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “MHP olarak Ocak ayında asgari ücretlilerin, emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyona göre artırılmasını ve alım güçlerinin korunmasını istiyoruz. Açlık sınırının üzerinde net asgari ücret ve büyük şehirlerde asgari ücretlilere ulaşım desteği talebimizi yineliyoruz” diye belirtti.

İliç maden faciasında 'kamuoyundan gizlenen' ayrıntı İliç maden faciasında 'kamuoyundan gizlenen' ayrıntı

Kalaycı şunları söyledi: "Ülkemizin en büyük ekonomik sorunu, vatandaşlarımızın refahını ve geçimini zorlaştıran hayat pahalılığıdır. Fiyat istikrarı ve makrofinansal istikrar için sıkılaştırıcı politikalar izlenmektedir. Bu politikalar sayesinde yatırımcı güveni, rezervler, TL mevduat artmış, risk primi, kur oynaklığı, enflasyon azalmıştır. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 61,98 olmuş, yıl sonunda yüzde 65 olacağı ve 2024 yılında yüzde 36’ya düşeceği öngörülmektedir. MHP parti programında güçlü bir üretim ekonomisi kurmak, istikrarlı ekonomik büyüme sağlamak, üreten, istihdam yaratan ve üretilen değerden her kesimin adil pay almasını sağlayan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel hedeftir. Partimizin Üreten Ekonomi Programı da ülkemizin doğal ve beşerî kaynaklarını, ileri teknolojiyi, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı gözeten, gelirin adil bölüşümünü esas alan, rekabet gücü yüksek üretim ekonomisini tesis etmek ve sosyal dokuyu güçlendirmek amacını taşımaktadır. Partimizin politikalarına uygun olarak üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artırmaya ve cari fazla vermeye yönelik politikalar hayata geçirilmektedir.

Kaynak: Haber merkezi