Naylon fatura nedir?

Kanunda yapılan tanıma göre sahte belge; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Sahte belge, uygulamada çoğunlukla sahte fatura (naylon fatura) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Matrah ve vergi artırımı nedir?

Matrah ve vergi artırımı, Maliye Bakanlığı'nca yapılacak vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır. Geçmiş yıllara yönelik olarak vergi beyanlarınızı belirli bir oranda artırdığınız zaman vergi denetlemesinden muaf olabilirsiniz.

Sahte fatura kullanan kişiler, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 359/b maddesinde sahte fatura düzenleyen kişilerin de üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hüküm altına alınmıştır. 

6736 sayılı kanunun yapılandırmayı düzenleyen 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası kanuna uygun olarak gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının artırılması halinde gelir ve kurumlar vergisi yönünden defter ve kayıtların incelenemeyeceğine, bu yıllara ilişkin tarhiyat yapılamayacağına amirdir.

Naylon fatura ticareti adeta sektör haline gelmiştir.

Sonuç olarak 6736 sayılı kanuna göre yapılacak matrah artırımları gelir, kurumlar ve KDV yönünden defter ve belgeler üzerinde inceleme yapılmasını önler ancak naylon fatura dahil 359 uncu madde ile düzenlenen vergi suçlarını artırım yapılan yıllar için ortadan kaldırmaz, C. Savcısının vergi dairesinden mütalaa istemesi veya karşıt incelemede anılan madde kapsamına giren bir suçun işlendiği sonucuna varılırsa mükellef hakkında ceza davası açılmasına engel yoktur.
Naylon fatura kullanımının yoğunlaşması KDV uygulaması ile başlamıştır. Hayali ihracatın üzerine gidilmediği dönemlerde naylon fatura ticareti adeta sektör haline gelmiştir.

Maliye Bakanlığı son derece ayrıntılı düzenlemeler yapmaktadır naylon fatura kullanımını engellemek için. Ancak her seferinde birileri kuralların arkasına geçebilmeyi başarmaktadır. Nayloncularla Maliye arasında adeta kovalamaca yaşanmaktadır. Ne yazıktır ki bu kovalamacadan hep nayloncular galip çıkmakta ve Maliye Bakanlığı naylon belge kullanımını önlemede başarılı olamamaktadır.

Yanlış ekonomik politikalar, yüksek vergi olarak vatandaşın karşısına gelmektedir. 2000 yılında toplanan vergilerin tamamından daha fazla bir rakam faiz ödemesine harcanmıştır. Halbuki vergi Devlet''in vatandaşlarının refahı ve güvenliği için yapacağı faaliyetlerin finansmanı için toplanır. Hiçbir neden böyle bir sonuç için gerekçe olamaz.

Vergi oranlarının yüksek oluşu kayıt dışı ekonomiyi beslemekte, mükelleflerin kayda geçiremedikleri harcamaları naylon faturalar kullanılarak kapatılmaktadır.

Bütün bu işlemlerde zarara uğrayan Devlet''tir. Ya Devlet''e ödenmesi gereken vergi ödenmemekte ya da az ödenmekte veya Hazine''den haksız yere vergi iadesi alınmaktadır.

Editör: Habererk Com