Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı bölgelerde işsizliğin arttığı enflasyonun yükseldiği tespit edilmesi tepki çekti.

Verilere göre her 10 Suriyeli mülteci, vasıfsız 6 Türk’ün işsiz kalmasına neden oluyor.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Suriyeli mültecilerin ekonomiye olan etkisi üzerine yapılan araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmaya göre her 10 Suriyeli mülteci, 6 vasıfsız Türk'ün işsiz kalmasına neden oldu.

Ayrıca, Gaziantep'ten yapılan her 1.000 dolarlık ihracatın 43 dolarını ise Suriyelilerin kurduğu şirketler gerçekleştirdi.

Suriyelilerin yoğun yaşadığı şehirlerde enflasyon ve işsizlik ile hayat pahalılığının diğer illere göre daha yüksek olduğu, Suriyelilerin kamu hastanelerini Türklerden 8 kat daha fazla kullandığı ortaya çıktı.

Uluslararası Göç Politikaları Araştırma Merkezi (ICMPD) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından resmi rakamlar ve bu amaçla yapılmış çeşitli araştırmaların verilerine dayanılarak hazırlanan araştırmaya göre 2018 yılı itibarıyla Suriyelilerin yaşadığı TRC1 Bölgesi olarak tanımlanan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te işsizlik oranı yüzde 12.8 olarak hesaplanırken, 15-24 yaş diliminde 36 bin kişinin işsiz olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre erkeklerde işsizlik oranının yüzde 18.5, kadınlarda işsizlik oranının ise yüzde 22.8 olduğu belirlenirken, bölgede genç işsizliğin yüksek olduğu ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETE "İDARE EDİLEBİLECEK ÜCRET" DEMİŞTİ, KENDİ MAAŞI ŞAŞIRTTI ASGARİ ÜCRETE "İDARE EDİLEBİLECEK ÜCRET" DEMİŞTİ, KENDİ MAAŞI ŞAŞIRTTI

HASTANELER YOĞUNLAŞTI

Suriyelilerin yerleştikleri kentlerdeki istihdama etkisiyle ilgili yapılan araştırma enformel sektörde çalışan her 10 Suriyeli'nin, vasıfsız 6 yerli işçinin işini kaybetmesine ve işgücü piyasasından çekilmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Rapora giren Gaziantep Sağlık Müdürlüğü'nün 2019 verilerine göre Suriyelilerin, Türklere oranla kamu hastanelerini 8 kat daha fazla kullandıkları, bu nedenle de Türk hastaların özel hastanelere gitmek zorunda kaldıkları şeklinde yakınmaların olduğu ifade edildi.

BÜYÜMEYE KATKI YAPTI

Yine rapordaki verilere göre 2015 yılından itibaren işgücü piyasasında yarattıkları etkiler olumlu ve olumsuz şeklinde ayrıştırılarak tartışılmaya başlanan Suriyelilerin 2017 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına (GSMH) yüzde 1.96 katkı sağladığı hesaplanırken, yine aynı yıl yarattıkları katma değer GSMH'nın yüzde 1.51'ine karşılık geldiği ve buna bağlı olan tüketim ve yatırım talebini yüzde 0.45 olarak artırdıkları vurgulandı.

ENFLASYONU YÜKSELTİYOR

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin ağırlıklandırıldığı enflasyon oranları dikkate alındığında, 2011 yılında Türkiye için yıl sonu enflasyon oranı yüzde 10.45 iken, Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde ise yüzde 11.68 olarak gerçekleşti.

Daha sonraki yıllarda ise enflasyon oranı hem Türkiye'de hem de TRC1 Bölgesi'nde önce tek haneli olmuş ve 2017 yılından itibaren tekrar yükselmiştir. Burada dikkati çeken husus Suriyelilerin yoğunlaştığı yıllar olarak bilinen 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Suriyelilerin yoğun olduğu bölgeler için enflasyon sırasıyla yüzde 8.51, 8.75 ve 9.38 olurken, aynı tarihlerde Türkiye'de enflasyon sırasıyla yüzde 7.4, 8.17 ve 8.81 oldu.