"Gayretimiz katma değeri yüksek ürünlerde söz sahibi olmak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bütün gayretimiz Türkiye’yi hammadde üretip satan bir ülke olmaktan çıkarıp, ileri teknoloji ile dünya pazarlarında katma değeri yüksek son ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmek" dedi.

"Gayretimiz katma değeri yüksek ürünlerde söz sahibi olmak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bütün gayretimiz Türkiye’yi hammadde üretip satan bir ülke olmaktan çıkarıp, ileri teknoloji ile dünya pazarlarında katma değeri yüksek son ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömürden elektrik üretimi için Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) ve İthal Kömür Termik Santral Sahipleri (TERSANED) arasındaki niyet protokolü imza törenine katıldı. Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Dönmez, kaynak çeşitliliğini temel alan ve enerjide bağımsızlığı ilke edinen milli enerji ve maden politikası kapsamında bugüne kadar birçok önemli adım atıldığını kaydetti. Hidrokarbon aramacılığından nükleer enerjiye, yenilenebilir kaynakların kullanımından madenciliğe kadar her alanda projelerin birbirini takip ettiğini söyleyen Dönmez, projelerin sadece yurt içinde değil yurt dışında da oldukça ses getirdiğini vurguladı.

Madenlere ve özelde de yerli kömür üretimine her zaman ayrı bir önem gösterildiğini aktaran Dönmez, "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir” hedefiyle yerli kömür atağının başlatıldığını anımsatarak, hem devlet eliyle hem de özel sektör marifetiyle hamlelerin güçlendirilerek sürdürüldüğünü ifade etti.

"HEDEF 100 MİLYON TON"

2016 yılında 82 milyon, 2017 yılında ise 88 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirildiğini anımsatan Dönmez, 2018 yılı sonunda ise 100 milyon tona ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Madenlerde rezerv ve üretim artışı için maden bölgesi uygulamasının hayata geçirildiğini dile getiren Dönmez, "Maden Bölgesi ile yatırımcılar daha geniş bir alanda faaliyet gösterecek. Böylece karlılığı artıracak, rezervlerini daha etkin ve verimli bir şekilde işletecek. Diğer yandan 2017 yılında kurduğumuz UMREK’in CRIRSCO’ya üyeliğini tamamladık ve UMREK kodumuzu aldık. Böylece maden sahalarımızda yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisi artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacak. Bütün gayretimiz Türkiye’yi hammadde üretip satan bir ülke olmaktan çıkarıp, ileri teknoloji ile dünya pazarlarında katma değeri yüksek son ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmektir" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK 12,5 MİLYAR KİLOWATTLIK ELEKTRİĞİ YERLİ KAYNAKLARDAN ELDE EDECEĞİZ"

"Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgemizi açıklarken bir hususun altını önemle çizdik" diyen Dönmez, enerji ve madende ithal bağımlılık sarmalından kurtulmak için politikaların eşgüdüm içerisinde hayata geçirileceğini belirtti. Madenciliğin barındırdığı yüksek potansiyelle Türkiye için önemli bir gelir kaynağı ve vatandaş için büyük bir istihdam kaynağı olduğunun altını çizen Dönmez, "Bizler bu süreçte enerji ve maden politikalarını birbirinden ayrı değil, aksine birbirini tamamlayan entegre süreçler olarak görüyoruz. Bu manada KÖMÜRDER ve TERSANED arasında imzalanacak protokolle kömür ithalatının azaltılması yönünde önemli bir adım daha atacağız. Bugün termik santrallerde kullanılmak üzere yaklaşık 23 milyon ton kömür ithal ediyoruz. İmzalanacak protokolle birlikte ithal kömürün ilk aşamada yüzde 10’luk bölümünü yerli kömürle ikame edeceğiz. Sonrasında bu rakam artarak devam edecek. Böylece 4,6 milyon ton yerli ikameyle 414 milyon dolar ülke içerisinde kalacak ve cari açığın kapanmasına hatırı sayılır bir miktarda katkı yapmış olacağız. Sadece bu protokolü takiben yapılacak yerli kömür üretimiyle dahi yaklaşık 12,5 milyar kilowattlık elektriği yerli kaynaklardan elde edeceğiz. Yani Ankara’nın bir yıllık elektrik tüketimi kadar bir üretimi yapacağımız bu protokol sayesinde karşılamış olacağız. Öz kaynaklarımızdan yapılacak bu elektrik üretimiyle enerjide dışa bağımlılığımız daha da azalacak. Böylece ’bağımsız enerji, güçlü Türkiye’ hedefimize daha da yaklaşmış olacağız. Bugünkü protokolle yerli kaynaklarımızın enerji üretimindeki ağırlığını artırırken, aynı zamanda doğrudan ve dolaylı birçok istihdam alanı da yatırımcılar tarafından oluşturulacak. Bakanlık olarak yerli kömür üretiminin teşviki için sadece kanuni düzenlemeler yapmıyoruz. Ayrıca bu gibi protokollerle de ithal kömür ve yerli kömürle üretim yapan tarafları bir araya getirerek sektördeki iş birliğinin de artmasına katkıda bulunuyoruz. İmzalanan protokolde bu hususla ilgili özel bir madde de koyduk. Protokolün işleyişini takip etmek amacıyla tarafların ve Bakanlığın temsilcilerinin katılacağı bir komite kurulacak. Kamu ve özel sektörde görevli ihtisas sahibi uzmanların yer alacağı komite, protokolün uygulamaya geçişini takip edecek ve raporlayarak bizlere sunacak" diye konuştu.

"EKONOMİMİZ SPEKÜLATİF BİRÇOK SALDIRIYA MARUZ KALDIĞI BİR DÖNEMİ BİRLİK VE BERABERLİKLE ATLATIYOR"

Türkiye’nin üretimin her geçen gün arttığı, ithalatın azalıp ihracatın rekor kırdığı bir dönem yaşadığının altını çizen Dönmez, üreten ve üreterek büyüyen Türkiye yolunda sanayiden tarıma, yazılımdan turizme kadar her alanda enerji ihtiyacının da aynı oranda arttığını kaydetti. Bu ihtiyacın yerli kaynakların azami ölçüde kullanılmasıyla karşılanacağını ifade eden Dönmez, enerji teknolojilerine yapılan yatırımlarla da bu alandaki dijital ve teknolojik değişime öncülük edildiğini söyledi. Dönmez, "Ham maddeden uç ürüne kadar tüm üretim süreçlerini yerli kaynaklar ve yerli imkanlarla sağlayarak bu alanda yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Öz kaynaklarımızı insanımızın emeğiyle, alın teriyle birleştirerek, Türkiye’yi birlikte aydınlatacağız. İnsanımızın emeği, azmi ve çalışmalarıyla ulaşamayacağımız hiçbir hedef yok. Ekonomimiz spekülatif birçok saldırıya maruz kaldığı bir dönemi birlik ve beraberlikle atlatıyor. Hiçbir ekonomik dayanağı olmayan kur artışları ve buna bağlı diğer saldırılara karşı alınan tedbirler, hem üretimi artırdı hem de ekonomimizin gücünü bütün dünyaya gösterdi. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’ye güvenen ve yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi, kaybetmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, ithal kömür santral işletmecilerinin istediği spektlerde yerli kömür kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Bu noktada yerli kömür üreticilerinde de büyük bir görev düştüğünü hatırlatan Dönmez, üreticilerden sürekli ileriyi hedefleyerek yatırımlarını artırmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi. "Devletimizin gerek teşvikler, gerekse kanuni değişikliklerle üreticimizin her zaman arkasında olduğunu unutmayın" diyen Dönmez, yerli üretimden rahatsızlık duyanların, Türkiye’nin bağımsız bir enerji politikasına sahip olmasını hazmedemeyenlerin daima olacağını kaydederek, onlara verilecek en güzel yanıtın bu tür ortaklıklar ve yatımların artırılması olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından TERSANED ile KÖMÜRDER arasında niyet protokolü imzalandı.

(Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü/İHA)
YORUM EKLE