Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından Şeffaflık Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü alan Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yavaş, paylaşımlarında, “Yolsuzluk Olmasa” hayali ile yola çıkmış, Şeffaflık Taahhütnamesini imzalayan ilk aday olmuştuk. 3.500’den fazla ihaleyi canlı yayınladık, 2020 yılında Uluslararası Şeffaflık Ödülü’ne layık görüldük. Bugün Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde Yolsuzluğa Ses Çıkar diyoruz." dedi.

ŞEFFAFLIK TAAHHÜTNAMESİ'NİN MADDELERİ

Yavaş, imza attığı Şeffaflık Taahhütnamesi'nin belgesini de paylaşırken, taahhütnamede şu maddeler dikkat çekti:

Seçilmem durumun; şeffaf, dürüst, hesap verilebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim.

-Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerinin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.

-Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.

-Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını Belediye internet sitesinden yayınlayacağım. Belediye Meclisi toplantılarının gündemine önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgisine açacağım.

-Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım.

-Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyon’un kurulmaısnı ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağı.

-Hesap verebilirliği sağlamak üzere, görev ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizme kuracağım.

-Kent Konseylerinin, ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla iş birliği kurmasını sağlayacağım.

-Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri, STK’ları bilgilendirerek muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.

-Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım, internet imkanlarını kullanarak katılımcı bütçe İlkerlerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.

-Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını, değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli analizlerin yapılması ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.

Editör: Yadigar Hanım